1. Valor afegit de la nostra auditoria norma ISO 14001

Contractar una auditoria norma ISO 14001 a EmasConsultors, a més de a auditar el grau de compliment de la norma ISO 14001 i el nivell de maduresa del sistema de gestió ambiental, li aporta:

 • Integrar la gestió ambiental al Pla de Negoci. Sabem aplicar el certificat ISO 14001 perquè la nostra auditoria ISO 14001 ajudi a vendre més a través del Pla de Negoci i el Pla de màrqueting.
 • Guanyi diners. Aplicant les conclusions de l’auditoria ISO 14001 millorarà les vendes, reduirà costos i reduirà costos. La nostra auditoria l’ajudarà a guanyar diners.
 • Millora contínua ambiental. Les desviacions, oportunitats de millora i observacions de l’informe d’auditoria ISO 14001 són una excel·lent eina de millora contínua.
 • Anàlisi DAFO de la gestió ambiental. En l’informe d’auditoria constarà el seu DAFO de gestió ambiental i management (fortaleses, oportunitats de millora, amenaces i debilitats detectades durant l’auditoria ISO 14001).

2. Per què triar per a l’auditoria ISO 14001?

Els principals factors que ha de tenir en compte per escollir a EmasConsultors per realitzar l’auditoria norma ISO 14001 interna són:

 • Auditories molt útils per direcció. Auditoria ISO 14001 realitzada per un auditor sènior, que gràcies a la seva formació en management i gestió ambiental, capaç d’ajudar a integrar a través de l’informe d’auditoria ISO 14001 el management i estratègia de la Direcció.
 • Auditoria norma ISO 14001 integrada amb altres certificats. Podem realitzar l’auditoria ISO 14001 integrada amb altres normes com la ISO 9001 o OSHAS 18001.
 • L’Auditoria ISO 14001 ajuda a estalviar. Garantim que en l’auditoria detectarem oportunitats que impliquin un estalvi econòmic o augment dels beneficis a través del màrqueting ambiental.
 • Guanyi temps amb la nostra auditoria ISO 14001. Nosaltres vam realitzar l’auditoria que li aporta valor, vostè dediqués a fer allò que li ajuda a facturar. No cal que dediqui temps a ser un expert en gestió ambiental, planificar i realitzar l’auditoria ISO 14001.

3. Altres serveis de Consultoria ISO 14001

A més del servei d’auditoria norma ISO 14001, destaquem els següents serveis de consultoria ISO 14001:

4. Què ha de considerar una auditoria norma ISO 14001?

L’auditoria ISO 14001 és un procés per conèixer en quina mesura es compleixen els requisits de la norma ISO 14001. A una auditoria del certificat ISO 14001, cal auditar els requisits legals i voluntaris de caràcter ambiental, els propis de la norma ISO 14001 i els definits a la documentació (manual, procediments i instruccions) del sistema de gestió ambiental.

Una auditoria ISO 14001 ha de ser un procés:

 • Sistemàtic: L’auditoria norma ISO 14001 ha de seguir una metodologia definida (procedimental) que faciliti la seva realització i que permeti la comparació de resultats de diferents auditories.
 • Independent: l’auditor de l’auditoria ISO 14001 ha de ser objectiu i imparcial, independent de l’àrea auditada.
 • Documentat: En l’auditoria ISO 14001 s’han de tenir els registres i els evidències de les àrees verificades durant l’auditoria.
 • Mostral: és necessària la revisió durant l’auditoria norma ISO 14001 d’un nombre significatiu (no tots) de registres de cadascuna de les tasques incloses en l’abast de l’auditoria.