Serveis de consultoria gestió de la innovació

Com consultoria gestió de la innovació, ajudem a aconseguir que sigui una eina per la competitivitat i eficiència a partir de:

Què és la gestió de la innovació?

La gestió de la innovació és un instrument directiu que contribueix substancialment a l’èxit i al desenvolupament de l’empresa.

La gestió de la innovació implica a l’organització i direcció dels recursos, tant humans com econòmics. La innovació busca augmentar la creació de nous coneixements, a partir de les fases següents:

  • Dimensió estratègica a partir de la definició dels objectius de l’empresa i de les seves fortaleses competitives, fixades al seu Pla Estratègic.
  • Identificación, generación y selección de nuevas ideas para desarrollar a través de la puesta en marcha de mecanismos de creatividad interna y de vigilancia en la empresa. Las ideas aportadas no tienen por qué ser técnicas. Deben aportar aspectos diferenciales respecto a la competencia y/o constituyen una novedad, en su sector.
  • Desarrollo de los proyectos de acuerdo a los criterios de oportunidad, viabilidad, etc.a partir de las ideas para obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de producción, distribución y uso. Implica la planificación y control de los proyectos, así como la búsqueda de las fuentes de financiación existentes.
  • Explotació dels resultats des del punt de vista comercial i econòmic, sempre d’acord amb el pla de màrqueting.

La norma UNE 166002 és una bona eina per una gestió de la innovació eficient i eficaç.