Skip to content

Certificadora OCA CERT acreditada

Certificadora OCA Cert

1. Certificadora OCA Cert

Amb la idea d’aportar valor afegit i la millora continua, la certificadora OCA Cert posa a la seva disposició un conjunt de normes certificables on destaca la certificació de sistemes amb les normes ISO més habituals (norma ISO 9001 de qualitat, norma ISO 14001 de gestió ambiental, norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral, norma ISO 26000, de Responsabilitat Social Empresarial, norma ISO 22000, BRC i IFS de seguretat alimentària, EN 13816 de qualitat en el transport de passatgers o UNE 166002 de gestió de la innovació)

OCACert és una entitat de certificació acreditada que ofereix un servei de certificació eficaç, àgil, fiable i adaptat a les seves necessitats, satisfent els exigents requisits del mercat actual. La seva finalitat és oferir serveis d’avaluació i certificació de la conformitat de tercera part.

OCA Cert, amb la Direcció General a Barcelona, disposa d’oficines per tot el territori espanyol. Destaca: Alacant, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Madrid, Màlaga, Navarra, Canàries, Sevilla i València.

Des d’EmasConsultors, els serveis de consultoria ISO 9001, consultoria ISO 14001, consultoria ISO 45001, consultoria Responsabilitat Social Corporativa, consultoria seguretat alimentària i consultoría gestió de la innovació li poden ajudar a aconseguir el certificat OCA Cert que la seva organització necessiti.

2. Serveis de consultoria ISO

Com a consultors ISO l’ajudem a aconseguir amb la certificadora OCA Cert el seu certificat ISO eficient i eficaç, a partir de:

  • Certificat ISO. Consultoria ISO per aconseguir la certificació ISO de qualsevol norma: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i altres normes.
  • Auditoria ISO. Auditoria interna i a proveïdors del certificat ISO.
  • Outsourcing estratègic. Integri fàcilment la seva estratègia al certificat ISO.
  • Formació ISO. Formació a mida de les seves necessitats.

Garantia d’èxit, més de 100 casos certificats ISO d’èxit ens avalen.

3. Links relacionats amb Certificadora OCA Cert