Skip to content

LRQA – Certificadora Lloyds Register

LRQA

1. Certificadora Lloyd’s Register – LRQA

La certificadora Lloyd’s Register (LRQA) ha donat el certificat ISO a organitzacions on hem fet tasques de consultoria ISO. En destaquem:

  • LIPSA – Lipidos Santiga. Empresa alimentaria.
  • RELISA – Receptora de Líquidos. Moll d’Inflamables del Port de Barcelona.
  • Le Porc Gourmet – Escorxador frigorífic. Certificat ISO 9001 i ISO ISO 14001.

2. Lloyd’s Register – LRQA

La certificadora Lloyd’s Register o LRQA forma part d’una organització global que ofereix serveis d’auditoria independent a empreses.
LRQA – Lloyd’s Register és líder mundial en l’auditoria de processos de negoci i de productes segons normes i esquemes internacionalment reconeguts com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o BRC entre altres normes. Les normes que aplica estan desenvolupades pels principals organismes independents o pels seus experts. El seu objectiu és oferir solucions de gestió del risc per ajudar a garantir la seguretat, integritat i funcionament dels actius i sistemes.
La reputació de la certificadora Lloyd’s Register com a organisme independent – amb la seguretat, integritat, i elevats estàndards com a principis rectors – s’ha anat construint durant els seus més de 250 anys d’història. L’absència d’accionistes, li atorga independència i imparcialitat en tot allò que fa.

3. Serveis de consultoria ISO

Como consultores ISO podem ajudar-lo amb els següents serveis:

4. La certificació ISO segons LLoyd’s Register