Community management en Escola Nausica

Community management en  Escola Nausica

En la Escola Nausica de Barcelona el servicio de community management ayuda a comunicarse y dar a conocer la escuela, tanto a las familias, antiguos alumnos, padres y madres interesadas con la Escola Nausica como a la gente de Barcelona que está interesada en las actividades de la Escola Nausica..

L’Escola Nausica és una petita escola concertada d’una sola línia que s’ha caracteritzat de sempre per ser una escola de barri, catalana, laica, pluralista, activa, coeducadora i de respecte per la diversitat. L’Escola Nausica, juntament amb altres escoles van formar l’Associació Els Arcs.

Servicio de community management

El servei de community management implica:

 • Elaborar un pla estratègic que tingui en compte les xarxes socials i els objectius estratègics.
 • Crear i/o recopilar contingut atractiu i de qualitat per les famílies i comunitat educativa.
 • Anàlisi d’estadístiques del seguiment de les publicacions i les seves repercussions.
 • Escuchar a la comunidad, interactuar amb ella i solucionar els seus problemes i necessitats.
 • Administrar i organitzar la informació que ens aporten les famílies i comunitat educativa perquè aportin valor a l’Escola:
  • Web de l’Escola, explicant millor l’Escola i el seu valor diferencial. El community management també implica aportar contingut que ajuda a millorar el posicionament de la web.
  • Facebook, com a eina de comunicació amb les famílies i plataforma per explicar les activitats destacades de l’Escola Nausica.
  • Altres xarxes com ara Google Plus i Pinterest.

A més també té en compte el Pla Estratègic i el Projecte Educatiu del Centre així com la Reputació Online de l’Escola a través de les xarxes socials.

Beneficis del community management

Els principals beneficis que implica el community management son:

 1. Augmentar la notorietat i reputació de la marca i/o empresa
 2. Relació més propera i directa amb les famílies i pares interessats, en tractar directament amb ells de forma propera i senzilla, ajudant a entendre què busquen i què valoren de l’Escola.
 3. Resposta ràpida i online a través de la web i les diferents xarxes socials.
 4. Aconseguir arribar a més gent. El community management ajuda a arribar a tota la gent interessada amb l’Escola.
 5. Potenciar la imatge de la marca «Escola Nausica». El community management la treballa cada dia per aconseguir que la gent identifiqui la marca amb els valors i conceptes que es volen transmetre.
 6. Adaptar la difusió de la informació al públic i a la plataforma. El community management adapta la informació a cada usuari i cada cada plataforma. No és el mateix el públic que ens segueix a Instagram, Pinterest, Facebook o Twitter.
 7. Aconseguir més seguiment i participació. El servei de community manager aconsegueix més seguiment i participació del teu públic (famílies i comunitat educativa), clients i seguidors, etc…
 8. Aconseguir que les famílies, comunitat educativa i el barri formin part de la marca «Escola Nasica», sentint-se integrats en ella gràcies al community management.
 9. Facilitat per fidelitzar als clients en tenir una comunicació fàcil i àgil amb ells.
 10. Contribuir a la viabilidad de la Escuela porque el Community Manager, y de acuerdo con el Plan de Negocio y Plan Estratégico, saca el máximo provecho de sus publicaciones.