Auditoria qualitat ISO 9001 interna

Valor afegit de la nostra auditoria qualitat ISO 9001

Una auditoria qualitat ISO 9001 feta per EmasConsultors, aporta el següent valor diferencial:

 • Integrar el Pla de Negoci amb el certificat ISO 9001. Amb la nostra auditoria ISO 9001 ajudem a posar en marxa eines del certificat ISO 9001 que ajuden a la integració amb el Pla de Negoci.
 • Augmentarà les vendes i els beneficis. Aplicant les observacions i les oportunitats de millora detectades en l’auditoria qualitat ISO 9001 realitzada per EmasConsultors l’ajudarà a millorar les vendes i reduir costos. La nostra auditoria interna l’ajudarà a guanyar diners.
 • Millora contínua. El nostre informe d’auditoria ISO 9001 és una excel·lent eina per a la millora contínua a través de les desviacions, observacions i oportunitats de millora detectades.
 • Anàlisi DAFO del management. Amb l’auditoria qualitat ISO 9001 feta per EmasConsultors coneixerà el seu DAFO (Debilitats i Fortaleses internes així com Amenaces i Oportunitats externes), eina molt útil per conèixer la situació real en què es troba la seva organització i així Direcció pugui planejar una estratègia de futur.

Per què triar-nos per a l'auditoria qualitat ISO 9001 interna?

Ha de escollir-nos per fer l’auditoria ISO 9001 interna perquè aportem:

 • Guanyi temps. Nosaltres fem l’auditoria ISO 9001,vostè dediqui’s a fer allò que li ajuda a facturar. No cal dedicar temps a formar-se com auditor intern, planificar i executar l’auditoria ISO 9001.
 • Guanyi diners.Gràcies a l’experiència d’un auditor sènior, extern a l’organització, es detecten observacions i oportunitats de millora que incideixen directament en el compte de resultats.
 • Integri la qualitat amb l’estratègia i el màrqueting. Com veurà a l’informe d’auditoria, pensem l’auditoria ISO 9001 perquè les eines del certificat ISO 9001 ajudin al Pla Estratègic, al Pla de Negoci i al Pla de Màrqueting.
 • Simplifiqui la documentació. Amb els resultats de l’auditoria qualitat ISO 9001 li serà fàcil integrar la documentació del certificat ISO 9001 tant amb altres certificats (ISO 14001ISO 45001,etc.) com amb els requisits legals (LOPD, Seguretat i Salut Laboral, etc.).

Altres serveis de Consultoria ISO 9001

A més del servei auditoria qualitat ISO 9001, destaquem els següents serveis de Consultoria ISO:

 • Consultoria certificat ISO 9001. Consultoria ISO 9001 per implantar i aconseguir un certificat ISO 9001 que ajudi a vendre més.
 • Formació ISO 9001.Cursos de formació ISO adaptats a les seves necessitats específiques en la modalitat “In Company”, “On line” o”Mixta”.
 • Outsourcing ISO 9001. Estalviï diners externalitzant les tasques de manteniment del certificat ISO.

Requisits de l'auditoria qualitat ISO 9001

D’acord amb la norma ISO 9001, s’ha de fer una auditoria interna com a mínim un cop l’any. L’auditoria és un procés en el qual es verifica el compliment de la norma ISO 9001 i determina el seu grau d’eficàcia i eficiència. L’auditoria ISO 9001 que realitza EmasConsultors compleix amb els requisits de la norma ISO 19011.

A una auditoria ISO 9001 hi ha tres tipus de requisits a tenir en compte:

 • Requisits propis de la norma ISO 9001.
 • Reglamentació i requisits legals.
 • Requisits incorporats a la documentació del sistema de qualitat.

Una auditoria qualitat ISO 9001 és un procés sistemàtic. Segueix la metodologia definida al “procediment d’auditories”. Així és més fàcil fer l’auditoria ISO interna. A més, facilita la comparació de resultats d’altres auditories.

L’auditoria ISO 9001 és un procés independent: l’auditor ha de ser objectiu i imparcial (un mateix no es pot auditar), no tenint interessos ni participació en l’àrea auditada de l’auditoria ISO.

L’auditoria és un procés documental i mostral: S’han de registrar les evidències trobades, l’informe de l’auditoria ISO i el tancament de les desviacions trobades.

Hi ha d’haver un “Informe d’Auditoria”, amb els resultats de l’auditoria.