Utilitats del software ISO

Com li poden ajudar les utilitats del Software ISO?

El “software ISO” permet gestionar el seu sistema de gestió “sense papers” gràcies a les seves utilitats:
  • Equips i canals
  • Gestor documental
  • Planes y tareas
  • Gestor de tickets o tiquating.  Ajuda a la comunicació i satisfacció dels clients, per exemple a través del ticketing de Gesttic.
  • Intranet corporativa. La intranet de Gesttic – Software ISO és una xarxa privada que fa servir internet amb l’objecte de facilitar la comunicació i col·laboració interna de l’organització.
  • Extranet corporativa. Gesttic, com a extranet corporativa, permet disposar d’un espai d’intercanvi entre els “proveïdors – empresa – clients” així com disposar d’un espai de suport (ticketing).
  • Portal de formació online. Facilita la formació de benvinguda i la formació interna. Ajuda a aconseguir que tot el personal i les parts interessades tinguin les competències que requereixen.
Destaquem les següents utilitats del Software ISO Gesttic:
  • Certificat ISO sense papers. Con Gesttic – Software ISO aconseguirà que un certificat ISO sense logrará un certificat ISO sense papers úti i àgil. Suporta els certificats habituals:
  • Facilita el compliment del Pla de Negoci. Gesttic – Software ISO facilita l’anàlisi de l’organització, presa de decisions, seguiment dels seus objectius i a la planificació d’accions de millora.

Serveis de consultoria ISO

Des d’EmasConsultors, li podem ajudar amb els següents serveis de consultoria ISO vinculats amb la nostra plataforma “Gesttic – Software ISO”: Consultoria ISO amb garantia d’èxit. Més de 20 anys d’èxit com a consultors ens avalen.