Norma IQNet SR10 – Responsabilitat Social

Beneficis de la norma IQNet SR10 sobre responsabilitat social

La norma IQNet SR10 sobre la responsabilitat social corporativa (RSC) aporta:

 • Ajuda a la reputació i màrqueting aportant la responsabilitat social una diferenciació positiva enfront als competidors.
 • Millora la comunicació amb els grups d’interès, aportant informació transparent i validada.
 • Millora les bones pràctiques de gestió de riscos vinculats amb la RSC, reduint els impactes negatius derivats de les activitats de l’organització a la societat i l’entorn.
 • El Sistema de Gestió sobre RSC està alineat amb els convenis de l’Organització Internacional del Treball (OIT), Declaració Universal de Drets Humans o la norma ISO 26000.
 • Els requisits de la RSC s’integren fàcilment amb altres sistemes de Gestió orientats a la millora continua com ara ISO 9001ISO 14001ISO 45001ISO 50001, etc.

Consultoria responsabilitat social segons IQNet SR10

 • Consultoria Responsabilitat Social per implantar la Responsabilitat Social Corporativa, certificable segons la norma IQNet SR10.
 • Auditoria IQNet SR10 – Auditoria seguint la norma IQNet SR10 per diagnosticar la gestió de la RSC o fer auditories internes. Pot fer-se integrada amb altres normes.
 • Head Renting ISO. Estalvi diners extenalitzant les tasques de Responsable de la certificació sobre RSC.
 • Consultors estratègics. L’ajudem a integrar la RSE amb la seva estratègia.

Requisits IQNet SR10 de responsabilitat social

Destaquem els següents requisits d’un sistema de gestió de la responsabilitat social:

 • Sistema de gestió de la responsabilitat social. Implica un sistema de gestió documental i registres vinculat amb la RSC.
 • Responsabilitat de la direcció. La norma IQNet SR10 sobre responsabilitat social requereix el compromís de la direcció així com l’aprovació de la Política de RSC així com la planificació del sistema de gestió de la RSC a partir d’objectius i transparència informativa.
 • Requisits de l’organització davant dels treballadors. La norma IQNet SR10 sobre RSC té en compte requisits referents a no discriminació; Dret a la intimitat; Treball forçós; Treball infantil; Salud i seguretat; Entorns accessibles; Associació i negociació; Conciliació de la vida personal, familiar i laboral així com Respecte a la dignitat del treballador.
 • Requisits de l’organització davant dels clients, usuaris i consumidors. La norma incorpora requisits referents a Promocions i publicitat; Contractes; Confidencialitat i privacitat; Honestedat; Atenció al client, servei postvenda, Bens i serveis socialment responsables.
 • Requisits de l’organització davant dels proveïdors i col·laboradors. Implica el foment dels principis a la cadena de subministre, així com l’honestedat dels proveïdors d’una organització que compleix els requisits IQNet SR10.
 • Requisits de l’organització a les seves aliances i col·laboracions referents a la RSC segons IQNet SR10.
 • Requisits de l’organització davant de totes les parts interessades com ara l’administració pública i els proveïdors.
 • Mesura, anàlisi i millora de la RSC. Implica l’Anàlisi de dades, l’Avaluació del compliment legal i les expectatives dels grups d’interès.

Links vinculats

 • Forética – SGE21 – Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable.
 • Memoria GRI Global Reporting Initiative GR 4 – Memòries de Sostenibilitat de Global Reporting Initiative.
 • Auditoria SMETA 2 i 4 pilars
 • ISO 26000 – Sistema de Gestió de la RSC.