Norma ISO 22000 de seguretat alimentària

1. Beneficis de la norma ISO 22000

Implantar la norma ISO 22000 sobre la seguretat alimentària per la inoquitat dels aliments, aporta a la seva organització:

 • La norma ISO 22000 es pot aplicar a la cadena se subministre alimentari. La norma ISO 22000 de seguretat alimentària assegura tant el compliment dels requisits legals com els voluntaris. Compleix amb el codi APPCC (HACCP).
 • Requisits que es poden incorporar a un certificat ISO. L’estructura de la seguretat alimentària segons la norma ISO 22000 està alineada amb les normes ISO com ara ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001. Permet optimitzar recursos interns i a la resta de la cadena alimentària, així com millorar la planificació de la seguretat alimentària, reduint la seva posterior verificació.
 • Millora la comunicació i confiança. El reconeixement internacional de la norma ISO 22000 facilita comunicar el compromís amb la seguretat alimentària, tant a clients, proveïdors o accionistes. Pot ser un pas previ a altres reconeixements com BRC o IFS.

2. Consultoria norma ISO 22000 de seguretat alimentària.

  • Consultoria certificat ISO 22000 per aconseguir el certificat segons la norma ISO 22000 de seguretat alimentaria.
  • Auditories ISO 22000. Auditories del certificat de seguretat alimentaria.
  • Outsourcing ISO 22000 o externalització de la norma ISO 22000 de la seguretat alimentària.

3. Requisits de la norma ISO 22000

La norma ISO 22000 recull els requisits de seguretat alimentària aplicables a tota la cadena de subministre alimentari, per permetre’ls dissenyar i implantar un sistema de gestió de seguretat alimentària eficaç, independent del tipus, mesura i producte. Els requisits de la norma ISO 22000, es basen en:

 • Requisits per desenvolupar un Sistema APPCC de seguretat alimentària, d’acord amb els principis del Codex Alimentarius.
 • Requisits per bones pràctiques de fabricació o programa de pre requisits.
 • Requisits per un Sistema de Gestió. La norma ISO 22000 inclou requisits referents a la seguretat alimentària:
   • Responsabilitats de la Direcció (Comunicació i Revisió per la Direcció de la seguretat alimentària)
   • Gestió de Recursos;
   • Planificació i Realització de Productes Inocus (Pre requisits; Passos Preliminars i l’Anàlisi de Perills; Actualització de la Informació Preliminar i dels documents que especifiquen els PPR i el Pla APPC ; Planificació de la Verificació ; Sistema de traçabilitat; Control de no Conformitats)
   • Validació, Verificació i Millora del Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments (Control del Seguiment i mesura; Verificació del Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments ; Millora del Sistema de Gestió de la innocuïtat dels aliments)

4. Links relacionats amb la norma ISO 22000

 • ISO 9001 Sistemes de Gestió de Qualitat.
 • ISO 14001 – Sistemes de Gestió Ambiental.
 • OSHAS 18001 – Sistemes de Gestió de Salud i Seguretat Laboral