Norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Beneficis de la norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral

La “Seguretat i Salut Laboral” segons la norma ISO 45001 aporta:

 • Eliminar o reduir els riscos relacionats amb la Seguretat i Salut Laboral. Implica una reducció de lesions, malalties i morts relacionades amb el treball.
 • Protegir la reputació de marca en evidenciar el compromís corporatiu amb la millora continua del desempeny i l’efectivitat de la Seguretat i Salut Laboral.
 • Motivar i involucrar als treballadors a través de consultes i participació que fa augmentar la consciència i cultura de la Seguretat i Salud Laboral.
 • Fàcil d’integrar amb altres normes. Un sistema de seguretat i salut laboral segons la norma ISO 45001 és fàcil d’integrar amb altres normes com ara ISO 9001 i ISO 14001.

Consultoria ISO 45001 per seguretat i salut laboral

Destaquem els següents serveis de consultoria ISO son:

 • Certificat ISO 45001 per aconseguir la certificació d’un sistema de seguretat i salut laboral. La norma ISO 45001 útil i fàcil amb “Gesttic“, basat en Microsoft 365.
 • Auditoria ISO 45001 interna del certificat de seguretat i salut laboral integrada amb el certificat ISO 9001, que aporta valor al management i estratègia.
 • Head Renting ISO 45001. Contracti el servei d’outsourcing ISO i estalviarà diners en el manteniment del certificat.

Requisits ISO 45001 de seguretat i salut laboral

De la norma ISO 45001 sobre seguretat i salud laboral, destaquem els següents requisits:

 • Context. La norma ISO 45001 especifica les parts interessades (treballadors, directius, etc.). Cal tenir en compte que els directius, en no seguir el conveni poden no estar representats.
 • Lideratge. La millora continua, liderada per la Direcció cal que promogui:
  • La participació activa dels treballadors.
  • Els recursos i processos necessaris
  • Persones i comunicació
  • Estratègia, d’acord amb el pla estratègic i pla de negoci.
 • Consulta i participació: Per la norma ISO 45001 “Consulta” implica buscar les opinions dels treballadors abans de prendre una decisió i “participació”. Fa referència a la implicació dels treballadors en la presa de dedicions.
 • Planificació de la seguretat i salut laboral a partir de:
  • Identificació dels perills i oportunitats de millora
  • Avaluació dels riscos.
  • Cal considerar els requisits legals.
 • Informació i comunicació: La norma ISO 45001 requereix informar. Informar requereix ser conscients i que s’entengui allò de que informem. Ens hem de comprometre que en informar i comunicar, es tenen en compte els objectius i requisits de seguretat i salut laboral.
 • Recolzament. Recomana definir els recursos, toma de consciencia i competència.
 • Operació. Cal tenir en compte la jerarquia dels controls sobre la contractació, contractació externa (que estigui a l’abast de la certificació) i de tot allò que no sigui activitat principal com son les compres. També té en compte la gestió del canvi així com la preparació i resposta davant d’emergències.
 • Avaluació del desempeny. Cal definir un mètode d’avaluació, com ara el compliment legal.
 • Millora continua. La norma té en compte a la millora continua: incidents, no conformitats i accions correctives.