Quadre de Comandament Integral

Avantatges del Quadre de Comandament

El Quadre de Comandament Integral o Balanced Sorecard, com a eina per la gestió eficient i eficaç, aporta:

 • Èxit empresarial. El quadre de comandament integral simplifica i facilita la gestió i direcció en unir el seguiment i control a curt termini amb la visió i estratègia del seu pla estratègic.
 • Satisfacció dels clients. El quadre de comandament orienta l’empresa als clients, ajudant a seguir la proposició de valor que genera vendes a l’organització.
 • Implica al personal perquè coneixen i comparteixen els objectius estratègics, aconseguint el seu compromís, motivació, comunicació i orientació a assolir objectius. Afavoreix la implantació d’un sistema de retribució variable.
 • Integrable amb ISO 9001. El Balanced Sorecard pot ser l’eina de seguiment de processos que requereix el certificat ISO 9001.

Com implantem el quadre de comandament integral

En dissenyar, implantar i manenir el quadre de comandament, fem els següents passos:

 • Anàlisi de processos. A partir del mapa de processos, tindrà en compte aquella documentació existent vinculada amb les perspectives de Finances, Clients, Processos Interns, Formació i Creixement.
 • Anàlisi de la informació existent amb l’objecte de determinar aquells indicadors que podrem aconseguir.
 • Anàlisi de resultats per assegurar que cada un dels indicadors ens aporta valor.
 • Millora del quadre de comandament, amb l’objecte d’aconseguir que aporti valor a la seva organització.

Serveis de consultoria estratègica

Pot implantar el quadre de comandament integral amb la nostra consultoria estratègica a partir de:

 • Consultoria estratègica per dissenyar, elaborar i implantar el quadre de comandament d’acord amb el Pla estratègic. Èxit garantit.
 • Outsourcing estratègic. Vinculi el certificat ISO amb el Balanced Scorecard.
 • Consultoria ISO Consultoria qualitat per implantar normes ISO, auditories ISO, outsourcing ISO i Software ISO.
 • Formació Formació en management i qualitat. Formació presencial, formació on-line i formació mixta. Tramitem la Fundación Tripartita.