Quadre de Comandament Integral

Quadre de Comandament Integral

Avantatges del Quadre de Comandament

El Quadre de Comandament Integral o Balanced Sorecard, com a eina per la gestió eficient i eficaç, aporta:

 • Èxit empresarial. El quadre de comandament integral simplifica i facilita la gestió i direcció en unir el seguiment i control a curt termini amb la visió i estratègia del seu pla estratègic.
 • Satisfacció dels clients. El quadre de comandament orienta l’empresa als clients, ajudant a seguir la proposició de valor que genera vendes a l’organització.
 • Implica al personal perquè coneixen i comparteixen els objectius estratègics, aconseguint el seu compromís, motivació, comunicació i orientació a assolir objectius. Afavoreix la implantació d’un sistema de retribució variable.
 • Integrable amb ISO 9001. El Balanced Sorecard pot ser l’eina de seguiment de processos que requereix el certificat ISO 9001.

Metodologia per implantar el quadre de comandament integral

En dissenyar, implantar i manenir el quadre de comandament, fem els següents passos:

 • Anàlisi de processos. A partir del mapa de processos, tindrà en compte aquella documentació existent vinculada amb les perspectives de Finances, Clients, Processos Interns, Formació i Creixement.
 • Anàlisi de la informació existent amb l’objecte de determinar aquells indicadors que podrem aconseguir.
 • Anàlisi de resultats per assegurar que cada un dels indicadors ens aporta valor.
 • Millora del quadre de comandament, amb l’objecte d’aconseguir que aporti valor a la seva organització.

Serveis de consultoria estratègica

Pot implantar el quadre de comandament integral amb la nostra consultoria estratègica a partir de:

 • Consultoria estratègica per dissenyar, elaborar i implantar el quadre de comandament d’acord amb el Pla estratègic. Èxit garantit.
 • Outsourcing estratègic. Vinculi el certificat ISO amb el Balanced Scorecard.
 • Consultoria ISO Consultoria qualitat per implantar normes ISO, auditories ISO, outsourcing ISO i Software ISO.
 • Formació Formació en management i qualitat. Formació presencial, formació on-line i formació mixta. Tramitem la Fundación Tripartita.