Curs Pla Igualtat d’Oportunitats

Objectius del curs Pla d'Igualtat d'Oportunitats

El curs Pla d’Igualtat d’Oportunitats a l’àmbit laboral pretén fomentar la igualtat d’oportunitats a partir de:

 • Conèixer les estratègies d’igualtat a l’àmbit empresarial i els beneficis resultants de la implantació d’un pla de igualtat d’oportunitats.
 • Accions de millora per la igualtat. Detectar, establir i implantar les accions de millora a implantar per aconseguir una igualtat d’oportunitats en el món laboral.
 • Ser capaç d’elaborar, implantar i mantenir un pla útil a l’àmbit laboral d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007 per promoure que el pla d’igualtat d’oportunitats promogui mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats
 • Vincular el pla d’igualtat amb la Responsabilitat Social (IQNet SR10 o Memòria GRI) i los certificats ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Mètode del curs

El curs es pot impartir “in company” o “on-line”. Curs bonificable por la Fundae.

L’ensenyament és interactiu. Els materials ajuden a la implantació del pla d’igualtat d’oportunitats. Abarca totes les àrees i documents pel disseny, implantació i avaluació del pla d’igualtat d’oportunitats.

Curs dirigit a:

El curs Pla d’Igualtat d’oportunitats està dirigit a:

 • Directius, comandaments intermedis, Responsable de Qualitat o tècnics en general que vulguin implantar el plan d’igualtat d’oportunitats.
 • Responsables de Recursos Humans i d’altres departaments implicats al pla d’igualtat.
 • Representants legals de treballadors i representants sindicals.

Programa del Curs Pla d'Igualtat d'Oportunitat

El programa del curs Pla d’igualtat d’oportunitats és:

 • Bases del pla d’igualtat. Beneficis d’implantar mesures d’igualtat a les empreses. Distintiu  “Igualtat a l’empresa”. Diagnòstic sobre la igualtat a l’organització.
 • Normativa d’igualtat d’oportunitats entre mujeres y hombres.
 • Buenas prácticas en materia de igualdad. Medidas con el fin de ayudar a poner en práctica las políticas de igualdad en la organización.
 • El proceso de integración de la igualdad entre mujeres y hombres. La negociación de medidas para promover la igualdad de oportunidades.
 • Elaboración del plan de igualdad.. Compromisos del plan de igualdad. Diagnóstico. Programación. Implantación del plan de igualdad. Seguimiento y Evaluación. Difusión del plan de igualdad.