Certificat ISO sense papers

Què és un certificat ISO sense papers?

El nom “ISO sense papers” diu de que es tracta d’un certificat ISO on es no es fan servir papers. D’aquesta forma es redueix el temps per seguir el certificat ISO i és més fàcil d’implicar al personal involucrat en el sistema de gestió.

El certificat tant pot ser de gestió de la qualitat ISO 9001, gestió ambiental ISO 14001, prevenció de riscos laborals ISO 45001 o responsabilitat social entre altres.

Els serveis de consultoria ISO, outsourcing ISO d’EmasConsultors fan servir la metodologia Gesttic. EmasConsultors dissenya, implanta i manté sistemes de gestió “sense papers”, basat en la nostra metodologia Gesttic. Així facilitem la implicació de tot el personal així com el seu seguiment i control. El sistema de gestió és eficaç i eficient i per tant aporta més valor a l’empresa.

Què és pot gestionar ISO sense papers

La nostra metodologia Gesttic, està pensada en treballar en equip, tant de forma presencial com a través del teletreball. Permet resoldre ràpidament:

  • Gestió documental, de la documentació del sistema de gestió, tant pel que fa a Manuals, procediments com tot tipus de registres
  • Objectius i plans de millora.
  • Tiqueting per la gestió de reclamacions, no conformitats, accions correctives i de millora.
  • Comunicació externa, posant en marxa el Blog de qualitat i les enquestes de satisfacció “online”.
  • Formació online, a través del nostre campus de formació. A més dels cursos que tenim dissenyats, podem fer o introduir-hi un curs a mida de les seves necessitats.

Normes amb certificat ISO

Les normes més habituals es poden convertir en certificats sense papers. En destaquem:

Consulta’ns per gestionar altres normes a través de la metodologia Gesttic. Treballem amb totes les certificadores ISO de prestigi.