Consultors OEA – Operador Econòmic Autoritzat

Serveis de consultors OEA

Com a consultors OEA, destaquem els següents serveis:

 • Certificat OEA. Consultors OEA per aconseguir la certificació d’Operador Econòmic Autoritzat per la Duana en simplificacions i/o seguretat.
 • Reavaluació OEA. Podem ajudar a actualitzar el seu certificat OEA, complint tots els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Auditoria OEA. L’assegurem una auditoria interna OEA que li aporti valor gràcies als nostres auditors amb àmplia experiència en OEA.
 • Outsourcing OEA. Demani’ns sense compromís com estalviar diners externalitzant les tasques per mantenir actualitzat els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Del OEA al Pla Estratègic. Demani’ns sense compromís, cóm pot convertir el seu certificat OEA en el seu Pla Estratègic o Pla de Negoci gràcies a la nostra consultoria OEA.
 • Formació OEA, adaptada a les seves necessitats. Formació bonificada per la Fundae.

Què són els Operadors Econòmics Autoritzats?

Segons la definició del Codi Duaner Comunitari, operador econòmic és una persona que, en el marc de les seves activitats professionals, efectua activitats regulades per la legislació duanera.

Un Operador Econòmic Autoritzat pot ser definit com un operador econòmic de confiança per les operacions duaneres. Hi ha tres tipus de certificats OEA, atenent a l’exigència de requisits, dels beneficis i avantatges que d’ells es deriven:

 • Certificat Operador Econòmic Autoritzat Simplificacions Duaneres
 • Certificació Operador Econòmic Autoritzat Seguretat i Protecció
 • Certificat Operador Econòmic Autoritzat Simplificacions i Seguretat

Els nostres consultors OEA l'ajudaran

L’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat s’ha creat perquè els riscos de diferent índole als que s’enfronten els països de la Unió Europea ha obligat a que, a més de fer els controls duaners tradicionals, s’augmenti el paper de les duanes en matèria de seguretat de la cadena logística internacional. La figura del Operador Econòmic Autoritzat és un dels mecanismes, segurament el més important, a través del que les duanes desenvolupen aquest paper en benefici del comerç legítim.

Les principals avantatges derivades de tenir el certificat d’Operador Econòmic Autoritzat, segons el que estableix la normativa duanera comunitària son:

 • Menor núm. de controls físics i documentals
 • Prioritat als controls
 • Possibilitat d’elegir el lloc de la inspecció (incloent el despatx centralitzat nacional)
 • Més facilitat a acollir-se a procediments duaners simplificats
 • Declaracions sumàries d’entrada o sortida amb dades reduïdes
 • Notificació prèvia de decisió o reconeixement físic

Però, junt amb aquestes avanatatges, hi ha altres beneficis com ara un accés més senzill a la duana, millores indirectes o reconeixement internacional de la figura en les seves relacions comercials.

Necessita que l’ajudem amb la nostra consultoria OEA?