Norma ISO 39001 de Seguretat Vial

1. La seguretat vial segons la norma ISO 39001

Una adequada gestió de la Seguretat Vial, certificada per la norma ISO 39001 permet:

 • Responsabilitat Social Corporativa en comprometre’s a través de l’estratègia de seguretat vial i amb la reducció de la sinistralitat. La seguretat vial segons la norma ISO 39001 és una eina que permet reduir, i en última instància, eliminar morts i ferits greus derivats dels accidents de trànsit, basat en el foment de bones pràctiques destinades a reduir-los.
 • Guanyar reputació. Millora la imatge de marca amb una gestió de la seguretat vial certificada segons la norma ISO 39001 Sistemes de Gestió de la Seguretat Vial, RTS (Road Traffic Safety) .
 • Millorar el funcionament de la Seguretat Vial. La norma ISO 39001 té un impacte positiu al trànsit, fomentant un comportament més segur.
 • Augmenti la productivitat i rendibilitat amb la seguretat vial. Eviti costos econòmics i pèrdues de beneficis a l’empresa, a la vegada que la seguretat vial segons la norma ISO 39001 facilita l’accés a concursos públics, subvencions i les bonificacions derivades del Real Decreto 404/2010 (Bonus).
 • Establir, implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió integrat de Seguretat Vial amb altres certificats com ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i EN 13816.

2. Consultoria seguretat vialnorma ISO 39001

 • Consultors ISO per implantar i aconseguir el certificat de Seguretat Vial segons la norma ISO 39001
 • Auditoria interna ISO del certificat ISO 39001 de seguretat vial. Es pot fer una auditoria integrada amb els requisits ISO 9001 i ISO 14001.
 • Outsourcing ISO 39001. Externalitzi les tasques de responsable del sistema de gestió, certificat segons la norma ISO 39001.
 • Formació ISO 39001. Formació en qualitat i formació en seguretat. Formació “In Company”, Formació “OnLine” i Formació Mixta. Formació bonificable per la Fundación Tripartita.

3. Requisits de la norma ISO 39001 de Seguretat Vial.

D’acord amb la millora continua, els requisits de la norma ISO 39001 sobre seguretat vial son:

PLANEJAR:

 • 4 . Context de l’organització. Dels requisits per establir el sistema de gestió de seguretat vial que s’aplica a l’organització, així com les necessitats, requisits i àmbit d’aplicació.
 • 5. Lideratge: Resumeix els requisits específics de les funcions de l’alta direcció en el sistema de gestió de seguretat vial, i com el lideratge, articula les seves expectatives a l’organització a través d’una declaració, desenvolupament i aplicació de la política de seguretat vial adequada.
 • 6 . Planning: descriu els requisits en relació amb l’establiment dels objectius estratègics i els principis rectors pel sistema de gestió de seguretat vial en el seu conjunt.
 • 7. Suport: suporta les operacions del sistema de gestió de seguretat vial en el que respecta a l’establiment de competència i comunicació de forma recurrent o en funció de les necessitats amb les parts interessades, mentre es documenta, controla, manté i conserva la documentació requerida.

FER:

 • 8 . Operació: defineix els requisits de seguretat vial, determina com abordar-los i desenvolupa els procediments per gestionar i donar resposta a una emergència.

COMPROVAR:

 • 9. Avaluació del resultat: resumeix els requisits necessaris per mesurar el resultat del sistema de seguretat vial, accidentes de trànsit i la investigació d’altres incidents, el compliment del sistema de gestió de seguretat vial amb la norma internacional i expectatives de la direcció, i sol·licita l’opinió de la direcció respecte les expectatives.

ACTUAR:

 • 10. Millora: identifica i actua sobre les no conformitats amb el sistema de gestió de seguretat vial, a través d’una acció correctiva.

4. Links vinculats amb la Seguretat Vial