normes ISO i certificat ISO

💰 Certificat ISO integrat

Certificat ISO integrat amb la nostra Consultoria ISO

El certificat ISO per qualsevol norma ISO amb la nostra Consultoria ISO aporta:

  • Certificat ISO per vendre més.Amb la nostra ajuda, la certificació ajuda a vendre més, integrant-lo al Pla de Màrqueting i Pla Comercial, obtenint així més beneficis.
  • Certificació ISO integrada amb el Pla Estratègic i en el Pla de Negoci. Integrem el certificat ISO el Pla de Negoci i el Pla Estratègic (inclòs el pla de màrqueting i pla financer). La certificació ISO és una gran eina de management i estratègia per Direcció.
  • Mínima inversió de recursos propis.La nostra consultoria ISO amb “Gesttic – ISO útil i fàcil aconsegueix minimitzar la dedicació del personal per aconseguir una certificació ISO útil i fàcil.
  • Implica a tot el personal a l’estratègia. Implicant a tot el personal al sistema i l’estratègia de l’organització. El certificat ISO ajuda a guanyar eficàcia i eficiència, gràcies a la nostra consultoria ISO.

Metodologia per aconseguir la certificació ISO.

La nostra Consultoria ISO garanteix l’èxit de la certificació, gràcies a la consultoria presencial i l’ús de la plataforma “. Segueix les fases següents:

  • Fase Avaluació prèvia. Implica una anàlisi de la situació prèvia per conèixer amb detall els treballs necessaris per aconseguir el certificat ISO segons la norma desitjada. Tindràsense compromís un pressupost de “consultoria ISO”.
  • Elaborar la documentació de la certificació. Ajudem a elaborar la documentació necessària per aconseguir la certificació ISO, com el manual, procediments i instruccions. La seva certificació ISO gràcies a la nostra consultoria ISO, només hi haurà documentació que li aporti valor i ajudi al seu “pla de negoci”.
  • Implantació del certificat. Implantem els requisits del sistema de gestió vinculat amb la certificació que volem aconseguir.Amb la nostra consultoria ISO sempre es trobarà acompanyat per aconseguir el certificat de qualitat.
  • Auditoria interna i Auditoria de certificació. A aquesta fase de la consultoria ISO l’acompanyem a l’auditoria de certificació amb què aconseguirem la certificació ISO.

Integrem qualsevol norma ISO al sistema de gestió: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 13485, OEA, BRC, etc…