Pla de màrqueting per al Màrqueting Mix

Punts Forts del Pla de Màrqueting

Amb el Pla de Màrqueting, aplicarem l’estratègia del màrqueting mix per augmentar el marge i vendes:

  • Producte. Amb el Pla de màrqueting, ajudem identificar aquelles necessitats del mercat que se satisfan amb els nostres productes. Així facilitem l’orientació al client.
  • Mercat. Definim el mercat al que vendrem el nostre producte. Amb el mercat ben definit facilitem les accions de comunicació i promoció a realitzar.
  • Preu. Al Pla s’establirà el preu al qual hem de vendre els nostres productes. Per establir-ho vam realitzar el DAFO (punts febles, punts forts, amenaces i oportunitats de l’organització) i analitzem l’avantatge competitiu sostenible del producte o servei a vendre.
  • Distribució. En el Pla de marketing s’estableixen els canals de distribució òptims, tant físics com digitals.
  • Promoció. El pla estableix i ajuda a optimitzar els canals en els que realitzarem la promoció per maximitzar el nostre avantatge competitiu a través de:
  • Pla d’Acció Comercial amb els objectius específics de màrqueting i objectius comercials per a cada producte, mercat i canal, sempre d’acord amb el Pla de Negoci. Ho sabem vincular amb el certificat ISO 9001.

Consultoria estratègica

La nostra consultoria estratègica per a realitzar el pla de marketing té els següents avantatges competitius:

  • Consultoria estratègica amb més de 10 anys d’experiència. Fem i implantem el pla amb consultors sènior, Enginyers i Executive MBA. Garantim que gràcies a l’estratègia de màrqueting del pla, millorem els resultats del Pla de Negoci.
  • Contacte amb el client. El Pla està elaborat a partir de la realitat del nostre client. Per aconseguir-ho combinem reunions de treball i el contacte constant a través de la plataforma Gesttic, aconseguint un Pla de màrqueting que implicarà el Pla d’Acció Comercial amb els objectius de venda del pla de negoci en el termini acordat, aplicant les tàctiques incloses al Pla.
  • Garantim l’èxit del pla de marketing. El pla resultant serà de gran utilitat per ajudar a vendre més i millor gràcies a establir una estratègia de màrqueting mix òptima i disposar d’objectius de màrqueting i comercials assolibles.
  • Ajudem a implantar el pla de marketing. Un cop realitzat ajudem a implantar el pla i seguir-tant dels resultats obtinguts com de l’execució del pressupost de màrqueting, ajudant a prendre les decisions que maximitzin els resultats.