Curs de Protecció de dades (RGPD)

1. Objectius del Curs de protecció de dades – Delegat de Protecció de Dades.

En acabar el “curs de protecció de dades (RGPD) – Delegat de protecció de dades”, l’alumne estarà en condicions de:

 • Estar capacitat per ser Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el Reglamento general de protecció de dades (RGPD).
 • Saber adaptar-se a les situacions adverses, per cada tasca, provocar reaccions correctes, valorar i motivar.
 • Adquirir els coneixements necessaris per implantar i practicar els requisits aplicables sobre la protecció de dades.
 • Aprofitar al màxim el RGPD, per poder generar un benefici per l’empresa i el seu entorn.

2. Mètode del Curs de protecció de dades (RGPD) – Delegat de Protecció de Dades

El “curs de protecció de dades (RGPD) – Delegat de protecció de dades” es pot impartir com “formació in company”, ”formació on-line“ o “formació mixta”. El curs s’adapta a les necessitats de cada client. La formació és interactiva, amb exercicis pràctics.

S’obté un certificat acreditatiu després d’aprovar el curs.

3. “Curs de protecció de dades (RGPD) – Delegat de protecció de dades” dirigit a:

El “curs de protecció de dades (RGPD) – Delegat de protecció de dades” està dirigit a:

 • Personal que es vulgui capacitar per ser “Delegat de Protecció de Dades”
 • Directius i professionals que vulguin aplicar correctament la protecció de dades.
 • Empleats, per que coneguin els seus drets i com els influeix la protecció de dades.

4. Programa del Curs Protecció de Dades – Delegat de Protecció de Dades

El programa del curs “Protecció de dades – Delegat de Protecció de Dades” està desenvolupat pels temes següents:

 1. Introducció, antecedents legislatius i entrada en vigor.
 2. Novetats del Reglament de Protecció de dades.
 3. Consentiment al tractament de dades personals.
 4. Principis i drets dels interessats.
 5. L’avaluació de l’impacte.
 6. El delegat de protecció de dades.
 7. Responsable i encarregat del tractament.
 8. Autoritats de control.
 9. Qüestionari final