ISO 22301

Norma ISO 22301 – Pla de continuïtat del negoci

1. Beneficis de la norma ISO 22301

Un Pla de Continuïtat del negoci segons la norma ISO 22301 permet garantir la continuïtat de l’activitat, aportant els següents beneficis:

 

 

 • Ajuda a mantenir l’activitat del negoci de la seva empresa a través del Pla estratègic, pla de negoci i pla de màrqueting.
 • Minimitza riscos a la empresa, evitant la gestió de la continuïtat del negoci segons la norma ISO 22301, situacions de crisis així com minimitzar les seves conseqüències econòmiques, de reputació o de responsabilitat civil.
 • Dóna estabilitat i tranquil·litat als nous clients, ajudant a obrir nous mercats a través del comerç internacional.
 • Motiva al personal. S’associa el pla de la continuïtat del negoci amb una empresa de prestigi amb mínim risc a que li afectin les crisis.
 • Norma integrable amb altres certificacions com ara ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

2. Consultoria pla de continuïtat del negoci

3. Requisits norma ISO 22301 – Pla de continuïtat del negoci

Del Pla de Continuïtat del Negoci, certificable segons la norma ISO 22301 destaquem que requereix:

 • Identificar i valorar els riscos de les activitats que impliquen riscos a la continuïtat del negoci.
 • Determinar un plan d’acció sobre els riscos de la continuïtat del negoci.
 • Definir la informació i activitats crítiques i implantar procediments per protegir-les.
 • Establir, implementar, mantenir i millorar el sistema de gestió de Continuïtat del negoci que compleix els requisits de la política de continuïtat del negoci.
 • Dóna confiança a les parts interessades gràcies al compromís amb les bones pràctiques sobre la continuïtat del negoci reconegudes internacionalment.

Un sistema de gestió de la continuïtat del negoci, alineat amb la ISO 22301 es pot aplicar a qualsevol organització (grans, petites i mitjanes) i en tots els sectors, des del públic al privat o des d’empreses de fabricació a empreses de serveis.

4. Links vinculats amb el pla de continuïtat del negoci

 • Plan de Continuidad del Negocio o Business Continuity Plan (Wikipedia)
 • ISO 27001 – Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació – SGSI
 • ISO 31000 Gestió del risc. Principis i directrius