SR10 IQNet

Certificació Responsabilitat Social Corporativa ( RSC ) SR10 IQNet. Normes per la gestió de la Responsabilitat Social Empresarial ( RSE ):

 • SR10 IQNet. Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social. Bon Govern, gestió responsable i sostenible a l’estratègia de l’organització amb visió internacional
 • ISO 26000 – Guia de responsabilitat social corporativa
 • Global Reporting Initiative – Memòria de sostenibilitat GRI 4 sobre la Responsabilitat Social Corporativa
 • Forética – Responsabilitat Empresarial

Requisits SR10 IQNet

Destaquem els següents requisits d’un sistema de gestió de la responsabilitat social empresarial segons SR10 IQNet:

 • Sistema de gestió de la responsabilitat social corporativa. Implica el Manual RSC així com el control dels documents i registres.
 • Responsabilitat de la direcció, aprovant la Política de responsabilitat social , la planificació dels seus objectius vinculats així com la transparència informativa.
 • Requisits de l’organització davant dels seus col·laboradors. Té en compte els requisits referents a no discriminació; dret a la intimitat; treball forçós; treball infantil; Salud i seguretat; Entorns accessibles; Associació i negociació; conciliació de la vida personal, familiar i laboral així como el respecte a la dignitat del treballador.
 • Clients, usuaris i consumidors.
 • Requisits de l’organització davant dels proveïdors, destacant que es requereixi la honestedat dels proveïdors d’una organització que compleix els requisits SR10 IQNet
 • Aliances i col·laboracions vinculades amb la RSC.
 • Requisits de l’organització davant de totes les parts interessades.
 • Mesura, anàlisi i millora.
Certificado integrado - Certificat integrat

Certificat integrat ISO a Eurocatalana

Certificat integrat ISO a Eurocatalana EmasConsultors presta el servei d’outsourcing estratègic del certificat integrat ISO a Eurocatalana Obres i Serveis per ajudar a l’empresa a mantenir el certificat ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, SR10 IQNet de responsabilitat social corporativa i UNE 166002 de gestió de la innovació, integrant-lo a l’estratègia i […]

Certificat integrat ISO a Eurocatalana Read More »

Certificado AENOR empresa saludable

Certificació Empresa saludable

Beneficis de la certificació Empresa Saludable Els principals beneficis que aporta la certificació Empresa Saludable son: Millorar la salut, benestar i seguretat dels treballadors de forma sostenible. La salud, la seguretat i el benestar dels treballadors tenen una importància fonamental pels propis treballadors i les seves famílies, però també per la productivitat, la competitivitat i

Certificació Empresa saludable Read More »