Certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Beneficis del certificat de Seguretat Laboral

Tenir un certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral, li aporta:

 • Protecció dels treballadors – El certificat ISO 45001 contribueix a mantenir un ambient de treball més saludable i segur, així com reduir el nombre d’accidents i els problemes de salut. Aquest enfoc hauria d’ajudar a reduir les lesions i les baixes per malaltia dels empleats.
 • Reducció dels riscos – la certificació ISO 45001 tradueix els resultats de risc en plans d’acció amb l’objectiu de reduir els riscos de seguretat i salud laboral.
 • Compliment legal. Facilita el compliment dels requisits legals indicats al Reial Decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Mantenir-se d’acord amb la llei ajuda a reduir les queixes, pagar primes d’assegurances més baixes, evitar conseqüències financeres i pal·liar l’estigma de la publicitat negativa.
 • Sistema Integrat de Gestió, gràcies a tenir una estructura comuna amb les normes ISO 9001 e ISO 14001.
 • Responsabilitat – la certificació ISO 45001 és una forma de demostrar a les seves parts interessades la seva responsabilitat i compromís en matèria de Seguretat i Salut en el treball.

Consultoria ISO 45001

 • Consultoria per aconseguir el certificat ISO 45001. Aconseguim el certificat ISO 45001 a partir de la nostra metodologia útil i àgil. D’ella en destaquem:
   1. Redactem la documentació necessària per complir amb els requisits de la certificació ISO 45001. Dediqui’s a allò que l’ajuda a facturar.
   2. Acompanyament en tot el projecte. Fin i tot fem una auditoria interna ISO 45001 i estem a l’auditoria de certificació.
   3. Sistema Integrat de Gestió, implantem els requisits de la ISO 45001 integrats amb  con el certificat ISO 9001 i ISO 14001.
   4. Garantim la certificació ISO 45001 útil, amb qualsevol certificadora acreditada. Ens focalitzem amb els aspectes clau que li aporten valor.

A més del servei per aconseguir el certificat ISO 45001, en destaquem els següents serveis:

 • Auditoria ISO 45001. Auditoria interna del sistema integrat de gestió ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Auditores ISO sènior con amplia experiència en auditories.
 • Manteniment ISO, externalitzant les tasques de Responsable del Sistema Integrat de Gestió segons la norma ISO 45001.
 • Outsourcing estratègic. Consultoria per integrar la ISO 45001 amb el seu Pla Estratègic.