ISO 19600 – Corporate Compliance

Compliance per la millora de la reputació

L’entorn legislatiu d’una organització cada cop és més complex i abundant. A més, les autoritats cada vegada vigilen més el compliment dels requisits aplicables. La norma ISO 19600 per la gestió de la Corporate Compliance aporta:

 • Transparència. La Corporate Compliance garanteix el compliment de la llei. Implica transparència, vinculada amb l’ètica dels negocis a través de procediments de bon govern que incorporen els requisits ètics i legals. Estableix mecanismes de prevenció, gestió, formació, detecció, minimització i control dels mateixos.
 • Millora la reputació gràcies a la transparència, reduint el risc de perdre negoci per contractes no executables o l’exclusió de licitacions o subvencions.
 • Minimitzar el risc a multes i sancions lligades a incompliments legals perquè l’empresa estarà preparada per una inspacció no esperada i ajuda a demostrar la seva implicació a la prevenció.
 • Aplicable a tot tipus d’organitzacions i certificats ISO com ara ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001 i ISO 45001.

Consultoria estratègica en sistemes de gestió

 • Certificat ISO per certificar el seu sistema de gestió que compleixi amb els requisits de la norma ISO 19600.
 • Auditoria ISO orientada al Bon Govern, Responsabilitat Social Corporativa i Corporate Compliance d’acord amb els requisits de la norma ISO 19600.
 • Outsourcing estratègic. Per integrar al seu certificat ISO els requisits de la norma ISO 19600 sobre la Corporate Compliance.
 • Consultoria estratègica sobre el Pla Estratègic, Pla de Negoci, Pla de Màrqueting i Màrqueting digital.

Requisits ISO 19600 sobre Corporate Compliance

Un programa integral de Corporate Compliance seguint els requisits de la norma ISO 19600 té en compte els següents elements clau:

 • Direcció i lideratge, del programa de Corporate Compliance d’acord amb la cultura corporativa. És necessari un esforç de comunicació per que els treballadors s’impliquin a l’ètica professional.
 • Estructura organitzativa. Per que un sistema de Corporate Compliance segons la norma ISO 19600 cal que estigui liderada per un Responsable que pugui accedir a la Direcció.
 • Avaluacions de risc. La norma ISO 19600 requereix identificar i valorar de forma global els seus riscos i establir-ne procediments de seguiment i controls.
 • Normes generals. El punt de partida de la Corporate Compliance segons ISO 19600 és del codi de conducta i de bon govern. També cal considerar traslladar els valors ètics de l’organització a totes les àrees d’actuació a partir de protocols i normes, integrables en un sistema de qualitat ISO 9001.
 • Controls interns o mecanismes d’aplicació pràctica per garantir el compliment de les polítiques de Compliance. En destaquem els controls interns que busquen identificar i prevenir conductes indesitjades.
 • Formació i comunicació. L’èxit del programa es basa en establir accions de formació que garanteixin que els treballadors entenguin què s’espera d’ells. La comunicació del missatge de conducta ètica professional i el seu compliment cal que sigui permanent, fins convertir-se en un tret diferenciador de la cultura empresarial.
 • Supervisió i auditoria del comportament professional, acords i implantació de protocols és clau en un programa de Corporate Compliance segons ISO 19600.
 • Investigacions i actuacions correctives. És molt més eficient prevenir problemes a través d’una investigació interna i tractar de solucionar-los, abans que siguin públics implicant un dany a la reputació.

Un programa de Corporate Compliance pot ser rellevant en avaluar la responsabilitat de l’empresa.

Links sobre Corporate Compliance