Pla estratègic amb l’estratègia a seguir

Punts forts del Pla

Un Pla Estratègic fet amb la nostra consultoria estratègica aporta:

  • Èxit empresarial.  Gestió estratègica a partir de la missió, visió i Plans a seguir. Aporta estabilitat així com tenir clar què valoren els nostres clients quan ens compren. Ajuda a adaptar-se als canvis, noves tendències i oportunitats de negoci amb èxit.
  • Vendes i beneficis. El Pla Estratègic l’ajudarà a millorar les seves vendes i beneficis així com a gestionar amb eficàcia i eficiència l’organització.
  • Millora del rendiment del personal. El Pla defineix la cultura empresarial, implicant i motivant a tot l’equip directiu i col·laboradors a l’estratègia.

Metodologia per implantar un Pla Estratègic

La nostra metodologia per elaborar el Pla segueix les següents fases:

  • Anàlisi de la gestió actual. Es tracta d’elaborar el Pla Estratègic tenint en compte tot allò que funciona a la seva empresa. Analitzem els punts forts i punts dèbils per potenciar-los o establir accions correctores. A més tenim en compte el context de l’organització per acabar elaborant el DAFO.
  • Elaboració del Pla. És únic per cada organització. A més, sabem integrar-lo al certificat ISO 9001. Posa a disposició de direcció eines que generen valor i que es poden aplicar fàcilment a la gestió diària, com ara indicadors de seguiment (recollits al Quadre de Comandament Integral) i objectius estratègics. Serveix de guia pel Pla de Negoci.
  • Implantació del Pla. Implantem el Pla amb tanta eficiència i eficàcia que consolida l’empresa i el seu creixement. El Pla pot implicar accions vinculades amb el Pla de Màrqueting per penetrar a nous segments de mercat, la posada en marxa de nous serveis o la capacitat financera del desenvolupament dels projectes.
  • Seguiment i millora. Podem ajudar a seguir i mantenir el Pla amb el nostre servei d’Outsourcing Estratègic. Garantim la millora dels resultats de la seva organització.