Norma ISO 14001 – Gestió Ambiental

Què és la ISO 14001?

La certificació ISO 14001 és una norma internacional de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) dissenyada per ajudar a les empreses a mantenir amb èxit la seva activitat empresarial sense eximir-se de les seves responsabilitats ambientals. Permet a les organitzacions certificades demostrar que son responsables i estan compromeses amb la protecció del medi ambient a través de la millora continua, gestionant els seus riscos i oportunitats ambientals. 

Beneficis de la norma ISO 14001

Amb un SGA certificat segons la norma ISO 14001, la seva organització podrà:

 • Complir amb les expectatives dels clients en relació a la Responsabilitat Social.
 • Implementar accions de millora continua ambientals  que puguin beneficiar al conjunt de la societat.
 • Millorar de forma continua la gestió ambiental fent servir el Cercle de Deming o PDCA (Plan, Do, Check & Act) per optimitzar els processos i així augmentar la millora de l’eficàcia i eficiència.
 • Augmentar els beneficis de forma sostenible. La norma es pot integrar amb el Pla de Negoci per assegurar el compliment de tots els requisits ambientals.
 • Sistematitzar els processos, i facilitar la gestió i el management de l’organització, reduint el risc a incidències vinculades a la gestió ambiental.
 • Implicar directament a les parts interessades a la gestió ambiental, motivant al personal de l’organització.
 • Obtenir una avantatja competitiva sobre els competidors sense certificat de gestió ambiental en presentar ofertes a grans empreses o a un concurs públic.
 • Integrar el sistema de gestió amb altres normes com ara la ISO 9001 de qualitat o la ISO 45001 de seguretat laboral.

Per què escollir la nostra consultoria ISO 14001

Com a consultors estratègics en sistemes de gestió ambiental, oferim els següents serveis de consultoria certificat ISO 14001:

 • Consultoria per implantar i certificar un SGA útil que aporte valor a través de la nostra metodologia “Gesttic – Software ISO“.
 • Auditoria ISO interna del SGA amb auditors sènior amb amplia experiència en auditories de gestió ambiental.
 • Outsourcing ISO per estalviar-te costos a través d’externalitzar a EmasConsultors les tasques de Responsable del Sistema de Gestió.
 • Formació ambiental sobre bones pràctiques ambientals, auditors interns i requisits de la ISO 14001 en modalitat “in company“, “online” o híbrida.

Requisits de la norma ISO 14001

De la norma ISO 14001 sobre sistemes de gestió ambiental, destaquem els següents requisits:

 • El compromís de la Direcció concretat a la “Política de Gestió Ambiental”, per aprovar els objectius ambientals i revisar anualment els resultats en el marc de la “Revisió per la Direcció”.
 • Establir la sistemàtica pel  “control de la documentació i els registres“. El nostre mètode de gestió documental “sense papers”, ho facilita.
 • Capacitar al personal implicat en el Sistema de Gestió Ambiental.
 • Identificar i complir els requisits ambientals, tant legals com voluntaris.
 • Seguir, mesurar, analitzar i millorar els aspectes ambientals fent servir eines com ara els indicadors de processos, el control de les no conformitats i auditoria del sistema de gestió.