🥇🥇🥇 Certificat ISO 9001 de qualitat

Beneficis ISO 9001 amb EmasConsultors

A més de garantir el certificat ISO 9001, la nostra consultoria ISO aporta el següent valor afegit:

  • Integrem l’estratègia a la qualitat. Amb nosaltres la certificació ISO 9001 incorpora a la política de qualitat la seva missió, visió i estratègia.
  • Integrem el Pla de Negoci amb la ISO 9001. Per això, la nostra consultoria ISO és Consultoria de gestió , consulting management o business consulting.
  • Consultoria de màrqueting, interpretem la norma ISO 9001 per a convertir-la en el seu pla de màrqueting, perquè el certificat ISO 9001 l’ajudi avendre de forma sostenible i duradora.
  • Consultors financers, a la nostra consultoria ISO els indicadors del certificat ISO 9001,indicadors financers que l’ajudaran a seguir de forma òptima i eficient les finances i tresoreria.
  • Consultoria de RRHH, aplicant els requisits la norma ISO 9001, vam aconseguir que tot el personal estigui orgullós de treballar amb nosaltres. El personal és la millor propaganda per als nostres clients.

Consultoria certificació ISO 9001

La nostra consultoria ISO útil i àgil per aconseguir el certificat ISO 9001 destaca per:

  • Consultoria ISO amb més de 15 anys d’experiència. Implantem el certificats ISO 9001 amb consultors sènior, Enginyers i Executive MBA. Més de 10 anys aconseguint casos d’èxit de certificats de qualitat ISO 9001 útils que aporten valor.
  • Impliquem fàcilment a tot el personal vinculat amb el sistema de qualitat a través de les funcionalitats vinculades amb els objectius, plans de millora, accions de millora
  • Contacte constant amb el client. Treballem amb la plataforma “on line” Gesttic – Software ISO. Al treballar sobre una mateixa plataforma, podem treballar en línia i resoldre qualsevol dubte de forma immediata.
  • Certificació ISO 9001 útil i àgil. En integrar el “Pla de Negoci” en la ISO 9001 Gerència està absolutament implicada en la ISO 9001 i en utilitzar la plataforma “Gesttic” tot el personal implicat aporta valor a la certificació ISO 9001.