Head Renting ISO del certificat ISO

Head Renting ISO o Outsourcing ISO

El servei de “Head Renting ISO” o “Outsourcing ISO” està dirigit a qualsevol empresa que vulgui guanyar diners, posant en marxa les eines de management i gestió que aporta qualsevol dels certificats ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OEA o altres normes ISO) sense necessitat d’ampliar la plantilla.

El servei inclou:

  • Quadre de comandament integral. El nostre servei de Head Renting ISO converteix els indicadors del sistema de qualitat en el Quadre de Comandament de l’organització.
  • Objectius. Li ajudem a a unificar els objectius estratègics del pla de negoci amb els objectius del certificat ISO.
  • Revisió per la Direcció. El nostre Outsourcing ISO entén la Revisió per la Direcció com una eina que ha d’ajudar a la direcció a analitzar i prendre decisions per la millora continua.
  • Actualització del Sistema. El servei segueix i s’implica tant a la documentació com els registres del sistema (no conformitats, accions correctives i preventives, pla d’auditories, pla de formació, organigrama, etc…) es vagin actualitzant.
  • Auditoria interna. Head Renting ISO executa, segueix i tanca l’auditoria interna alineada con el management estratègic, sempre complint amb el principi de la imparcialitat.
  • Auditories amb la certificadora. Planificació, acompanyament i tancament de les auditories de certificació. Outsourcing ISO li fa el treball que no li aporta valor afegit.

Què aporta l'outsourcing ISO?

Amb el Head Renting ISO de qualsevol de les normes certificables, aportem:

  • Millora els beneficis. Integrem el certificat ISO amb el Pla de Negoci, Pla de Màrqueting, i Pla Financer de la seva empresa. Si no els té, els anirem fent.
  • Servei adaptable. El servei de Head Renting ISO sols abastarà aquelles tasques que necessiti.
  • Estalvi econòmic: Amb Outsourcing ISO, el Responsable de la ISO no és in cost fixe, tot el personal estarà concentrat en allò que li ajudi a facturar.
  • Millores a l’eficàcia i eficiència de la gestió. Head Renting ISO integra el “Pla Estratègic” amb el certificat ISO a partir de la missió, visió i valors. És una garantia de la millora de la seva competitivitat i per tant de la seva viabilitat.