ISO 14020 – Etiqueta ecològica o Ecoetiqueta

Beneficis de l'etiqueta ecològica.

L’etiqueta ecològica pot aportar molts beneficis a l’empresa, dels que en destaquem:

 • Ajuda a vendre en aportar l’ecoetiqueta diferenciació enfront de la competència i facilitar l’entrada a nous mercats.
 • Millora la reputació de l’organització i imatge de marca, ja que transmet una preocupació pel respecte ambiental.
 • Redueix riscos, en fer servir components amb validesa contrastada pels requisits de l’etiqueta.
 • Compatible amb altres etiquetes i certificats ISO o reconeixements com ara la norma ISO 14001 i la verificació EMAS.

Consultoria etiqueta ecològica.

 • Tramitació etiqueta ecològica. L’ajudem a determinar la etiqueta ecològica que le aporta más valor y a tramitarla. Contacta amb nosaltres.
 • Outsourcing Estratègic per integrar a la certificació ISO els requisits de les etiquetes ecològiques.
 • Auditoria ISO 14001 interna orientada als requisits que cal complir per aconseguir l’ecoetiqueta

Requisits ISO 14020 d'Etiqueta ecològica i Declaracions ambientals de producte

La sol·licitud de l’etiqueta ecològica per un determinat producte implica la certificació del compliment de determinats requisits ambientals que proven que el producte millora de forma significativa aspectes ambientals durant tot el seu cicle de vida.

La norma ISO 14020 estableix els principis pel desenvolupament i l’ús de les etiquetes ecològiques i declaracions ambientals. Es pretén que altres normes aplicables de la sèrie ISO 14020 es poden fer servir conjuntament amb aquesta Norma.

Les normes ISO donen el marc de referència més fet servir per l’ecoetiqueta voluntari de productes i serveis. Les normes que regulen aquest tipus d’ecoetiquetes pertanyen a la família “ISO 14020 – Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals” i distingeixen tres tipus d’etiquetatge:

 • ISO 14021 – Etiquetes ecològiques. Tipus II. Auto-declaracions mediambientals
 • ISO 14024 – Etiquetes ecològiques. Tipus I. Principis generals i procediments
 • ISO 14025 – Declaracions ambientals Tipus III . Principis i procediments.

Links vinculats amb les etiquetes ecològiques

 • Ecolabel Sistema d’ecoetiqueta voluntari que té per objectiu promocionar els productes amb impacto ambiental reduit, en comparació amb altres productes de la mateixa categoria, així com orientar i informar suficientment als consumidors. L’etiqueta ecològica europea es pot aplicar a productes englobats a alguna de les categories següents: electrodomèstics. equipament elèctric i electrònic, ordinadors, tèxtil i sabates, productes del paper, lubricants, productes de neteja, productes de bellesa, etc.
 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental – Generalitat de Catalunya
 • Certificació CCPAE – Agricultura ecològica
 • Blauer Engel – Àngel Blau