Per què serveix la certificació ISO?

Aconseguir una certificació ISO amb una bona consultoria li aporta molts beneficis. Fa molts anys que existeix la certificació ISO dels sistemes de gestió i continua sent un factor important en classificar les organitzacions. Aquests beneficis, inclouen entre altres:

 • Una certificació ISO ajuda a aconseguir clients importants gràcies a la confiança que transmet. Millor si incorpora la qualitat, gestió ambiental, seguretat laboral i responsabilitat social.
 • Millorar la viabilitat i capacitat interna de l’empresa.
 • Aumentar la productividad de los distintos departamentos.
 • Simplificar la toma de decisiones y mejorar su eficacia.
 • Permite identificar oportunidades, amenazas y actuar sobre ellas.
 • Asegure’s que la satisfacció del client sigui màxima, ja que les normes ISO estàn centrades en el client.

Gràcies als molts beneficis que aporta, pot interessar aconseguir una certificació ISO a tots els tipus d’empreses i organitzacions. Això inclou empreses B2B, empreses B2C, organitzacions eduicatives, ONGs internacionals, ajuntaments, governs start-ups, etc.

Tipos de certificación ISO

Entre els certificats més reellevants per les empreses, en els propers anys, es troben els següents:

Com consultors estratègics en sistemes de gestió, ajudem a aconseguir la certificació ISO 9001 de gestión de la calidad con cualquiera de los certificadores ISO acreditados de prestigio.
Los beneficios de tener la ISO 9001 es que aseguras la capacidad de satisfacer los requisitos de los clientes y facilitas oportunidades para mejorar la satisfacción de los clientes.
Además, la ISO 9001 es para organizaciones de todo tipo, tamaño, productos o servicios, que:

 • Necesitan demostrar a través de una certificación que puede proporcionar continuamente productos o servicios que satisfacen los requisitos de los clientes.
 • Volen augmentar la satisfacció dels clients a través de la millora continua del sistema de gestió.

La certificació ISO 14001 i la verificació EMAS de gestió ambiental resol les inquietuds ambientals dels clients i del mercat verd. En conseqüència, l’organització amb certificat ISO 14001 es diferencia de la competència. OPbre la porta a altres eines com la “Petjada de Carboni“, l’eficiència energètica o l’Etiqueta Ecològica.

Aquets certificats ajuden a demostrar la implicació amb el mediambient qyue demanen els clients.

ISO 14001, ejemplo de gestión ambiental

 

La certificación ISO 45001 de seguridad y salud laboral contribuye a mantener un ambiente de trabajo más saludable y seguro, así como a reducir el número de accidentes y los problemas de salud. Este enfoque debería ayudar a reducir las lesiones y las bajas por enfermedad de los empleados.

Además,  la certificación ISO 45001 traduce los resultados de riesgo en planes de acción con el objetivo de reducir los riesgos se seguridad y salud laboral.

La ISO 27001 es una norma de seguridad de la información. Actualmente mantener segura la información es una necesidad para todo tipo de organizaciones.

De esta forma, cuando una empresa cuenta con la certificación ISO 27001 asegura que no va a cometer negligencias que pongan en peligro la seguridad de la información, así como que se cumplen todos los requisitos legales.

Como consultores, le ayudamos a lograr la certificación Responsabilidad Social Empresarial que necesite.

Consultoría para lograr una certificación en seguridad alimentaria. Le ayudamos a lograr el certificadón en la industria alimentaria que necesite.

Certificación de productos sanitarios o medical device de acuerdo con la norma ISO 13485

Pasos para conseguir la certificación ISO

Normalmente se requiere de ayuda de una consultora para implementar la certificación ISO. Estas ayudan a organizar y analizar la empresa interesada con una perspectiva externa que permite aprovechar la implantación ISO al máximo.

Los pasos a seguir dependen de la consultora, pero en general se pueden agrupar en los siguientes 4 pasos.

 1. Conocer y describir la empresa externa e internamente.
 2. Identificar les necessitats i expectatives de les parts interessades (stakeholders).
 3. Abordar els riscos i les oportunitats a través d’objectius o accions de millora.
 4. Planificar implementar a través dels procediments i registres.
 5. Fer auditories internes de forma periòdica.

La nostra experiència és garantia d'èxit

EmasConsultors és una empresa amb mes de 20 anys d’experiència al mon de la consultoria ISO. Ajudem a les organitzacions a identificar i explotar les seves oportunitats i a afrontar les amenaces del mercat.

La principal actividad de la empresa es la consultoría ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i ISO 45001 de seguretat laboral pero con los años se ha ido diversificando hacia otros certificados com la Responsabilitat Social o el certificat OEA.

Treballar online, la nostra metadologia

Estem adaptats al món digital a través de la nostra metodologia “Gesttic – Software ISO“. Sabem combinar serveis presencials amb serveis online.

Gràcies a la nostra metodologia de treball digital (fent servir Microsoft 365) millorem l’eficiència i qualitat dels nostres serveis, a més de transmetre implícitament la transformació digital als nostres clients.

El valor afegit radica en la consciència de la necessitat que actualment tenen les empreses de cobrir les necessitats dels seus clients per ser competitius. Per això ens focalitzem en millorar el funcionament intern a través de l’optamització dels seus processos en concepte de treball online.