Auditoria interna OEA

Valor afegit de la nostra Auditoria interna OEA

Una auditoria interna OEA – Operador Econòmic Autoritzat, a més d’auditar el grau de compliment dels requisits OEA, aporta el següent valor diferencial:

 • Auditoria interna OEA integrada a la seva certificació ISO. Com experts consultors OEA i consultors ISO sabem auditar integrant els requisits del certificat ISO amb els d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Facilita la reavaluació OEA. L’auditoria feta per nosaltres facilita que es mantinguin al dia els requisits OEA. Gràcies a l’auditoria OEA estarà preparat per una reavaluació OEA per part de la Duana.
 • Detecció d’oportunitats i punts de millora. A l’auditoria interna OEA detectarem les eines vinculades amb un Operador Econòmic Autoritzat que li puguin aportar negoci com la sol·licitud d’un Dipòsit Duaner o el Despatx en factoria.
 • Vengui i guanyi més. A l’auditoria detectarà les eines que puguin ajudar als seus clients, com obrir nous mercats o millorar la seva tresoreria. D’aquesta forma gràcies a l’auditoria OEA i sempre d’acord amb el seu pla de Màrqueting, fidelitzarà als seus clients donant-lis més valor.
 • Millora continua. Amb l’informe d’auditoria a través de les desviacions, observacions i oportunitats de millora, coneixerà el seu DAFO de management i gestió empresarial (fortaleses, oportunitats de millora, amenaces i debilitats detectades a l’auditoria).

Per què elegir-nos per l'auditoria interna OEA?

Els principals factors que cal tenir en compte per escollir EmasConsultors per fer l’auditoria interna OEA interna son:

 • Auditors amb experiència OEA. Els nostres auditors OEA tenen més de 50 casos d’èxit en implantació i tramitació Operador Econòmic Autoritzat. Assegurem l’èxit de l’auditoria interna Operador Econòmic Autoritzat.
 • Auditoria OEA molt útils per direcció. Feta per un auditor OEA sènior, que com a Executive MBA elabora l’informe d’auditoria interna OEA que és una eina que ajuda a la presa de decisions de la Direcció.
 • Integri l’estratègia, el màrqueting i altres certificats ISO. A les nostres auditories OEA pensem que l’auditoria interna OEA és una excel·lent eina perquè l’auditoria Operador Econòmic Autoritzat ajudi a la millora continua del Pla Estratègic, Pla de Negoci, Pla de Màrqueting, Plan de Continuïtat del Negoci, certificats ISO i altres requisits com de SSL o LOPD.
 • Guanyi temps. Nosaltres fem l’auditoria interna OEA, dediqui’s a fer allò que l’ajuda a facturar. No dediqui temps a formar-se com auditor intern, planificar l’auditoria i executar-la.

Altres serveis de Consultoria OEA

A més de l’auditoria OEA, destaquem els següents serveis com a consultors OEA:

 • Certificat OEA. Consultoria OEA per aconseguir la certificació d’Operador Econòmic Autoritzat per la Duana en simplificacions i / o seguretat.
 • Reavaluació OEA.
 • Outsourcing OEA. Demani sense compromís com estalviar diners, externalitzant les tasques per mantenir actualitzats els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Del OEA al Pla Estratègic. Demani’ns sense compromís com pot convertir el seu certificat OEA amb el seu Pla Estratègic o Pla de Negoci.
 • Formació OEA, adaptada a les seves necessitats. Tramitem la Fundae.

Requisits de l'auditoria OEA

A l’auditoria interna OEA es verificarà el compliment dels requisits d’un Operador Econòmic Autoritzat:

 • Historial de compliment de requisits duaners
 • Sistema de gestió de registres comercials i logístics
  a) Sistema de comptabilitat coherent amb principis comptables i que faciliti el control duaner
  b) Accés a registres duaners i de transport
  c) Sistema logístic que diferencii mercaderies comunitàries i no comunitàries
  d) Organització administrativa adequada
  e) Utilització de llicències i autoritzacions
  f) Arxiu i seguretat de la documentació
  g) Formació dels treballadors en matèria d’incompliments
  h) Seguretat dels sistemes informàtics
 • Solvència financera adequada
 • Seguretat
  a) Seguretat dels edificis
  b) Control d’accessos
  c) Seguretat de les mercaderies
  d) Gestió de llicències vinculades a restriccions i prohibicions
  e) Identificació de socis comercials
  f) Política de contractació
  g) Programes de sensibilització