Formació bonificable

Formació Bonificable

Les entitats amb personal contractat disposa d’un crèdit anual per fer formació bonificable que prové de les cotitzacions a la Seguretat Social, segons els pactes vigents de promoció de la formació continua. Aquest crèdit no s’acumula d’un any a altra i, en el cas de no fer-lo servir, es perd.

EmasConsultors posa a la seva disposició una relació de formació bonificable Els destinataris finals de les accions formatives han de ser treballadors assalariats que cotitzin a la Seguretat Social pel concepte de formació professional.

EmasConsultors actua com entitat organitzadora, encarregant-se de tots els tràmits.

Per poder participar als nostres cursos bonificats és necessari agrupar-se. EmasConsultors, posa a la seva disposició el conveni d’agrupació. La firma del conveni no compromet a res, és totalment gratuït i podrà deixar d’estar agrupat si l’empresa ho sol·licita signant una fulla de baixa.

» Descarregui la fitxa d’adhesió i el contracte d’encomienda aquí.

Funcions d'EmasConsultors com entitat agrupadora

Fer servir els cursos bonificables és una oportunitat per fer formació “a mida”. Resolen les necessitats específiques i per aquest motiu, des d’EmasConsultors, oferim els següents serveis:

  • Calcular el crèdit disponible per fer formació bonificada durant l’any.
  • Fer els tràmits d’alta al sistema i notificació. Ens permet fer la comunicació d’inici i finalització de les accions formatives.
  • Impartir formació a mida en funció de les seves necessitats. Per aconseguir-ho el podem ajudar a detectar les seves necessitats. Planifiquem la  formació presencialformació online o formació mixta segons el seu pla de formació i crèdit de formació disponible.
  • Col·laborar amb les Administracions i òrgans de control que es desenvolupen respecte les accions formatives en les que intervé com entitat organitzadora.
  • Totes aquelles obligacions relacionades amb les accions formatives de les empreses per les organitza i gestiona la formació dels seus treballadors, així com la custodia de la documentació relacionada amb l’organització, gestió, i impartició de la formació.

Per gestionar la formació bonficable amb EmasConsultors:

Per participar als plans agrupats d’EmasConsultors, és necessari descarregar la “fitxa d’adhesió al conveni d’empresa i contracte d’encomienda” i enviar-lo degudament complimentat, original i segellat pel responsable de l’empresa a la següent adreça: EmasConsultors – C/ Sant Josep 51 – 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

L’empresa haurà de facilitar les seves dades complimentant i enviant per correu electrònic a info@emasconsultors.com la Ficha de empresa.

El llistat d’empreses participants les comunicarà EmasConsultors a la Fundación Tripartita amb 10 dies naturals d’antelació a la data d’inici de cada grup de formació.

Per poder gestionar la formació, cal enviar la fitxa d’empresa degudament complimentada almenys amb 15 dies d’antelació. Les sol·licituds posteriors no es tindran en compte.

» Descarregui la fitxa d’empresa aquí.

EmasConsultors, com a entitat organitzadora, comunicarà l’inici de qalsevol dels cursos del nostre catàleg de formació a la Fundación Tripartita.

Per consultar amb més detall les condicions de la formació bonificable, contacti amb nosaltres a info@emasconsultors.com