Gestió Crèdit Comercial – Certificat MacM

Beneficis de la Gestió Crèdit Comercial

El crèdit comercial implica confiança de que el client tindrà capacitat de pagar en un futur. La Gestió Crèdit Comercial a més de reduir el risc comercial, aporta:

  • Garantia de continuïtat del negoci. L’empresa certificada s’organitza per vendre sols allò que cobrarà i cobra tot allò que ven, augmentant la liquides i per tant baixa el risc a concurs de creedors.
  • Certificat de qualitat o reconeixement. Facilita millors condicions de les assegurances i de finançament així com l’accés al finançament (quants menys retorns, el banc millor ens tractarà).
  • Reducció del cost de finançament. Sobre la base d’una xifra de negoci de 100 milions  €, amb un promig de dies de cobrament pendents (DSO- Days Sales Outstanding) de 45 dies. Es genera un deute amb un interès financer del 7%. Per tant, la despesa per interessos puja a 875.000 € per any. Si vostè pot reduir el DSO a 30 dies, el seu cost sols és de 583.000 €. (100 x 7 %= 7.000.000 a l’any / 12 ) x 1,5) o (100 x 7 % /12)
  • Sistema Integrat de Gestió. Els requisits de la Gestió Crèdit Comercial es poden integrar al seu certificat ISO 9001.

Consultoria Gestió Crèdit Comercial.

  • Consultoria certificat Gestió Crèdit Comercial per aconseguir el certificat que acredita que el seu sistema de gestió és conforme segons MacM o MRCM.
  • Auditoria interna . Comprovem i avaluem la gestió del Credit Managment (CM) d’acord amb els requisits de la certificació de la gestió del crèdit (CM).
  • Outsourcing Estratègic del certificat de Gestió Crèdit Comercial assegurant la millora continua dels processos. Es pot integrar amb certificat ISO 9001.

Requisits certificació Gestió Crèdit Comercial.

La “certificació com empresa solvent” demostra la proactivitat per una correcte Gestió del Crèdit Comercial. Si no demostres de forma proactiva que no ets un més, se’t tractarà com un més.

Hi ha la norma MRCM i la norma MacM per la Gestió Crèdit Comercial:

  • La norma MRCM té 143 punts auditables, referents a organització, treballadors, controlling, processos, sistema, auditoria. Per obtenir el certificat MRCM es requereix aconseguir una puntuació mínima.
  • En el cas de MacM, els requisits es divideixen en sis categories: Organització, Plantilla, Control, Processos, Sistemes i Auditoria. Els processos constitueixen la major part del MacM. Es descriuen en 15 epígrafs que inclouen des de la definició d’un diagrama de flux dels processos de treball, la classificació de riscos, le condicions de pagament establertes, garantia de les reclamacions, la optimització de solvència i risc, les alertes, fins a la recuperació del deute i la gestió de reclamacions.

Links vinculats amb la Gestió Crèdit Comercial