Norme BRC

Normes BRC 7 de seguretat alimentària

1. Beneficis de la norma BRC de Seguretat Alimentària

La norma BRC certifica la seguretat i qualitat alimentària, iniciativa de Global de Seguretat Alimentaria (GFSI). Aconseguir aquesta certificació de seguretat alimentaria aporta els següents beneficis:

 • Garantia de compliment dels requisits legals aplicables sobre la seguretat alimentària. La norma BRC és una certificació que garanteix el compliment de les obligacions legals i de protecció al consumidor.
 • Disminueix els riscos i costos de la no qualitat, establint criteris de seguretat alimentària i qualitat requerida als proveïdors d’aliments de les cadenes de distribució i assegurant el seu compliment.
 • Control eficient i eficaç dels riscos per la seguretat alimentària en incorporar la norma, els programes de prerequisits al sistema de gestió.
 • Facilita una comunicació eficient i eficaç, amb totes les parts interessades, destacant un augment de confiança, tant dels clients com dels consumidors.
 • Integrable a altres sistemes de qualitat i seguretat alimentària com ara ISO 22000, IFS, o ISO 9001.

2. Consultoria BRC de seguretat alimentaria

3. Requisits de la norma BRC de seguretat alimentaria

Destaquem els següents requisits per les normes BRC específiques:

 • Food – A aquesta norma hi ha determinats requisits considerats com fonamentals i d’obligat compliment. Els requisits de la norma es divideixen en els següents capítols:
  • Compromís de l’equip directiu i de millora continua
  • El Pla de Seguretat Alimentària – APPCC
  • Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària.
  • Normes relatives a les instal·lacions.
  • Control del producte.
  • Control de processos.
  • Personal.
 • Packaging Aquesta norma defineix dos categories de risc higiènic de productes, segons si els productes entren en contacte directe amb el Packaging o no.
 • Storage and Distribution – Aquesta norma inclou els requisits per una certificació acreditada dels magatzems i/o distribució d’aliments, envasos i productes de consum.

4. Normes relacionades amb BRC de seguretat alimentaria

5. Links vinculats amb la seguretat alimentaria