Normes BRC de seguretat alimentària

Beneficis de la norma BRC de Seguretat Alimentària

La norma BRC certifica la seguretat i qualitat alimentària, iniciativa de Global de Seguretat Alimentaria (GFSI). Aconseguir aquesta certificació de seguretat alimentaria aporta els següents beneficis:

 • Garantia de compliment dels requisits legals aplicables sobre la seguretat alimentària. La norma BRC és una certificació que garanteix el compliment de les obligacions legals i de protecció al consumidor.
 • Disminueix els riscos i costos de la no qualitat, establint criteris de seguretat alimentària i qualitat requerida als proveïdors d’aliments de les cadenes de distribució i assegurant el seu compliment.
 • Control eficient i eficaç dels riscos per la seguretat alimentària en incorporar la norma, els programes de prerequisits al sistema de gestió.
 • Facilita una comunicació eficient i eficaç, amb totes les parts interessades, destacant un augment de confiança, tant dels clients com dels consumidors. És una norma reconeguda per Global Global Food Safety Initiative (GFSI)
 • Integrable a altres sistemes de qualitat i seguretat alimentària com ara ISO 22000, IFS, o ISO 9001.

Les normes BRC Global Standards estan promogudes per British Retail Consortium

Consultoria BRC de seguretat alimentaria

Requisits de la norma BRC de seguretat alimentaria

Destaquem els següents requisits per les normes BRC específiques:

 • Food – A aquesta norma hi ha determinats requisits considerats com fonamentals i d’obligat compliment. Els requisits de la norma es divideixen en els següents capítols:
  • Compromís de l’equip directiu i de millora continua
  • El Pla de Seguretat Alimentària – APPCC
  • Sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària.
  • Normes relatives a les instal·lacions.
  • Control del producte.
  • Control de processos.
  • Personal.
 • Packaging Aquesta norma defineix dos categories de risc higiènic de productes, segons si els productes entren en contacte directe amb el Packaging o no.
 • Storage and Distribution – Aquesta norma inclou els requisits per una certificació acreditada dels magatzems i/o distribució d’aliments, envasos i productes de consum.

Normes relacionades amb la seguretat alimentaria