Curs pla de contingències

Objectius del curs pla de contingències

El curs pla de contingències té els següents objectius:

 • Adquirir un criteri per identificar les contingències a tenir en compte al “pla de contingències” a la continuïtat del negoci.
 • Saber valorar les contingències del negoci per incorporar les contingències significatives al pla de contingències.
 • Adquirir habilitats per elaborar un pla de contingències a la continuïtat del negoci que ajudi a fer front a les possibles interrupcions del negoci davant circumstàncies imprevistes, tals com la inestabilitat econòmica, les incidències ambientals o altres riscos inesperats.
 • Tenir criteris per mantenir actualitzat el pla de contingències a la continuïtat del negoci.

Mètode del curs Pla de Contingències

El curs pla de contingències es pot impatir “in company” o “on-line”. El curso és bonificable per la Fundae.

A la formació sobre el pla de contingències s’alternen classes teòriques participatives amb el mètode del cas. L’aprenentatge a través del mètode del cas, és una forma pràctica d’apropar-se a la realitat empresarial. S’entregarà documentació i material complementari.

Un cop aprovat el curs pla de contingències s’obté un diploma acreditatiu conforme s’ha cursat el curs.

Curs Pla de contingències dirigit a:

La formació sobre el pla de contingències està dirigit a:

 • Administradors i gerents que vulguin conèixer les eines que disposen per reduir els riscos davant d’una contingència que pugui implicar un risc a la continuïtat del negoci.
 • Responsables de Qualitat i personal del departament de qualitat que vulguin implantar un pla de contingències per la continuïtat del negoci.
 • Directius i quadres intermedis que hagin d’implicar al disseny i implantació d’un pla de contingències.

Programa del curs

El programa del curs és:

 • 1. Identificació i avaluació de riscos.
  • Riscos del context intern i extern.
  • Riscos vinculats amb els processos.
 • 2. Disseny i implantació d’un pla d’acció contra les contingències
 • 3. Elaboració del Pla de contingència
  • ISO 22301 – Gestió de la Continuïtat del Negoci.
  • ISO 22313 – Sistema de Gestió de la Continuïtat del Negoci.
 • 4. Sistema Integrat de Gestió