Pla de continuïtat de negoci

Beneficis del Pla de continuïtat de negoci

El Pla de continuïtat de negoci o Disaster Recovery Plan, aporta:

 • Facilita la gestió de l’empresa. El Pla facilita la continuïtat del negoci perquè té una estratègia clara i definida per assegurar el funcionament eficaç i eficient.
 • Minimitza els riscos que poden incidir negativament al negoci, provocant pèrdues no assumibles que puguin arribar a qüestionar la viabilitat de l’empresa. Per això, el Pla de continuïtat de negoci identifica les oportunitats per la millora continua i reducció de costos.
 • Millora la resilència de l’organització perquè implica disposar d’alternatives viables a tots els processos crítics del negoci. L’aplicació del Pla de continuïtat de negoci capacita la gestió de qualsevol interrupció dels processos crítics.
 • Millora la confiança amb el negoci a tots els grups interessats com ara els clients, treballadors, entitats financeres i asseguradores.
 • Millora la reputació negocio i de la marca. El Pla li pot implicar un avantatge competitiu. L’ajudarà a obrir nous mercats i a guanyar nous negocis


La norma
ISO 22301 especifica els requisits per la creació i gestió d’un sistema de gestió de la continuïtat de negoci. És complementaria a normes més conegudes en àmbits específics de risc com ara la ISO 14001 (gestió ambiental), ISO 45001 (seguretat i salut), ISO 27001 (seguretat de la informació) i ISO 28001 (cadena de subministre).

Com implantem un Disaster Recovery Plan

La nostra metodologia per implantar el Pla amb valor afegit, seguint les fases següents:

 • Visita sense compromís. La vista pretén adaptar el projecte de Pla a les seves necessitats. Contacti amb nosaltres per concretar una visita sense compromís.
 • Anàlisis i avaluació de riscos. Implica identificar i avaluar els riscos i els punts crítics de l’organització de forma metòdica i sistemàtica.
 • Selecció d’estratègies i elaboració del Pla a partir de l’avaluació de conseqüències i l’establiment de prioritats. Al Pla es defineixen i estableixen els Plans de Contingències que procedeixen com ara el “Pla de represa del negoci o continuïtat d’operacions“; “Pla d’emergència”; “Pla de gestió d’incidents” i “Pla de recuperació de desastres“.
  El Pla requereix el compromís de la Direcció a través dels objectius de millora, simulacres i la millora continua.
 • Implantació i seguiment del Pla de continuïtat de negoci – Ajudem a l’organització a consolidar la implantació del Disaster Recovery Plan per minimitzar riscos i tenir un pla d’actuació per cada un d’ells.
 • Seguiment, manteniment i actualització del pla – Aquest servei també es pot prestar a través del Outsourcing Estratègic.