Certificat Responsabilitat Social Empresarial

Beneficis del certificat Responsabilitat Social Empresarial

El certificat Responsabilitat Social Empresarial, aporta a la seva organització:

 • Personal implicat i motivat – Els treballadors es senten satisfets, motivats i implicats. La Responsabilitat Social Corporativa estimula la lleialtat dels treballadors. A més, un treballador satisfet és més productiu.
 • Reputació – Els consumidors admiren i estan fidelitzats a les empreses que valoren als seus treballadors. Desenvolupen projectes socials, es preocupen pel medi ambient i la corrupció on hi inverteixen esforços. A més, pel consumidor també és molt important la qualitat, el preu així com una atenció personalitzada i eficient.
 • Valor a la imatge i a la marca – La responsabilitat social agrega valor perquè pot aportar diferenciació positiva de la marca respecte de la seva competència.
 • Competitivitat i sostenibilitat – Les pràctiques socialment responsables disminueixen les contingències de l’empresa i permeten el seu control, augmentant la sostenibilitat del negoci a llarg termini i reduint el risc del negoci. Pot atraure a inversors ja que aquests prefereixen una empresa socialment ben posicionada.

Consultoria certificat Responsabilitat Social Empresarial

Aconseguim el certificat Responsabilitat Social Empresarial a partir de la nostra metodologia útil i àgil. D’ella en destaquem:

 • Redactem la documentació i la memòria RSC necessària per complir amb els requisits del certificat Responsabilitat Social Empresarial. focalitzats amb la protecció ambiental, condicions laborals dels treballadors i recolzament a les causes humanitàries. Vostè dediqui’s a allò que l’ajuda a facturar.
 • L’acompanyem a tot el projecte. Fem una auditoria Responsabilitat Social i assistència a l’auditoria de certificació.
 • Sistema Integrat de Gestió, implantem els requisits de la Responsabilitat Social Corporativa integrats al certificat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Ens focalitzem als aspectes clau que l’aportin valor.
 • Garantim el certificat RSE útil amb qualsevol certificadora acreditada (AENORSGSBureau Veritas, etc).

Normes de RSC

Hi ha varies normes vinculades amb la Responsabilitat Social. Treballem amb la que millor s’adapti a les seves necessitats:

 • ISO 26000 – Guia de Responsabilitat Social Corporativa
 • SR10 IQNet – Sistema de Responsabilitat Social Corporativa
 • Memòria GRI – Memòria de sostenibilitat GRI4 de Global Reporting Initiative.
 • Forètica – Sistema de Gestió Ètica i socialment responsable SG21