Certificació ISO 14001

Per què aconseguir la certificació ISO 14001?

La certificació ISO 14001 és aconsellable pels beneficis que aporta:

 • Millora la seva imatge i credibilitat. Si els seus clients li demanen un certificat ISO 14001, és un benefici obvi. Els consumidors estan preocupats per les pràctiques ambientals de les empreses I els productes que fan servir.
 • Ajudar-lo a complir els requisits legals. La certificació ISO 14001 requereix identificar, seguir i complir amb els requisits ambientals.
 • Millora al control de costos. Un sistema de gestió ambiental ajuda al control de costos gràcies a controlar i reduir els incidents ambientals. A més ajuda a reduir costos en treballar per conservar l’energia i els materials d’entrada requerits pels processos de la seva empresa.
 • Més èxit en implantar canvis. La norma ISO 14001 requereix el seguiment i mesura ambiental. Facilita seguir la millora a partir de les dades. Si es detecten desviacions, es prendran accions de millora per a que es puguin corregir problemes i recuperar-se més ràpid. Ajuda a estalviar més temps i diners.
 • Facilitar la millora continua. Ajuda a reduir els seus costos així com a implicar als seus treballadors a trobar formes de reduir l’impacte ambiental, estalviar temps i recursos.
 • Reduir la rotació dels treballadors. Els treballadors que participen a les millores per reduir la petjada ambiental estan més compromesos. Els treballadors prefereixen treballar a una empresa que mostra preocupació ambiental.
 • Certificat ISO 14001 de gestió ambiental, avalat per una certificadora ISO de prestigi acreditada. En el cas que vulgui aconseguir l’excel·lència ambiental pot aconseguir la verificació EMAS o la certificació ISO 50001 d’eficiència energètica, ISO 14006 d’ecodisseny.
L’objectiu de la ISO 14001 és identificar i controlar l’impacte ambiental dels seus productes i serveis durant el seu cicle de vida.

Consultoria certificació ISO 14001

La nostra consultoria ISO útil i àgil per aconseguir la certificació ISO 14001 destaca per:

 • Consultoria ISO amb més de 20 anys d’experiència. Implantem la certificació ISO 14001 amb consultors sènior, Enginyers i Executive MBA. Més de 20 anys aconseguint casos d’èxit de certificats de gestió ambiental ISO 14001 útils que aporten valor.
 • Impliquem fàcilment a tot el personal vinculat amb el sistema de gestió ambiental a través de les funcionalitats vinculades amb els objectius, plans de millora, accions de millora.
 • Contacte constant. El nostre mètode de treball “Gesttic – Software ISO” basat en Microsoft 365, permet estar fàcilment en contacto. Al treballar sobre la mateixa plataforma, podem treballar en línia i resoldre qualsevol dubte de forma immediata.
 • Certificació ISO 14001 útil i àgil, basada en el nostre software ISO «sense papers». A més, integrem el “Pla de Negoci” amb la ISO 14001. Així Gerència està implicada a la ISO 14001 i fer servir la plataforma “Gesttic”. Tot el personal implicat aporta valor a la certificació ISO 14001.

Consultors ISO amb més de 20 anys de casos d’èxit, en tot tipus d’empreses i  sectors d’activitat.

Què és la ISO 14001?

ISO 14001 és la norma internacional que especifica els requisits per un sistema de gestió ambiental (EMS) eficaç. Proporciona un marc que una organització pot seguir, enlloc d’establir els requisits de desempeny ambiental.

Com a part de la familia de normes ISO 14000 sobre gestió ambiental, ISO 14001 és un estàndard voluntari que les organitzacions puguin certificar. Integrar-lo amb altres certificacions de sistemes de gestió, el més comú ISO 9001, pot ajudar encara més a aconseguir els objectius establerts.

L’Organització Internacional de Normalització (ISO) defineix un sistema de gestió ambiental como “parte del sistema de gestió fet servir per gestionar els aspectes ambientals, complir amb les obligacions de compliment i abordar els riscos i oportunitats”. El marc de la norma ISO 14001 es pot fer servir dins d’un enfocament de planificació, execució, verificació i actuació (PDCA, per les seves abreviatures en anglès) per la millora continua.