Software ISO 14001 de gestió ambiental

Què aporta el Software ISO 14001?

La ISO 14001, és fàcil d’implantar, mantenir i automatitzar amb “Gesttic – Software ISO 14001”. Algunes de les solucions que aporta “Gesttic – Software ISO 14001” son:

  • Documentació. La norma ISO 14001 requereix informació documentada. Cal que hi hagi una sistemàtica per elaborar i actualitzar aquesta informació i controlar-la. Gesttic – Software ISO 14001 disposa d’eines per una gestió i distribució fàcil i ràpida de la documentació amb les seves eines de gestió documental.
  • Comunicació externa. Gesttic – Software ISO 14001, facilita la obligació del capítol 7.4.3 de la norma ISO 14001 de comunicar a nivell extern la informació de caràcter rellevant pel Sistema de Gestió Ambiental, segons el que està establert en el seu mecanisme de comunicació. Per això, fem servir entre altres eines, enquestes online o un blog específic per la comunicació ambiental.
  • Comunicació interna, facilitada a partir d’eines vinculades amb els equips i canals així com la nostra intranet basada en Microsoft Sharepoint.
  • Gestió de riscos i oportunitats. Amb el software ISO, el Sistema de Gestió Ambiental es una eina preventiva. Con el ticketing de Gesttic gestionarà fàcilment les accions per abordar els plans de millora vinculats amb els riscos i oportunitats així com les no conformitats i accions correctives.

Gesttic – Software ISO 14001 permet integrar, de forma senzilla, els requisits de la norma ISO 14001 amb altres normes. Destaquem la certificació ISO 9001 de qualitat, certificació ISO 45001 de seguretat laboral,  certificació de productes sanitarisOEA  o IFS entre altres.

Gesttic - Software ISO al seu certificat ISO 14001

A través del nostre «Gesttic – Software ISO 14001», gestionem els requisits del sistema de gestió ambiental ISO 14001. Dels requisits, en destaquem:

  • Lideratge. La norma ISO 14001 busca que les persones amb lideratge dins de l’organització, garantim el funcionament del Sistema de Gestió Ambiental i augmentar responsabilitats, per fomentar la gestió ambiental a l’organització.
  • Objectius i plans de millora. Gesttic facilita la generació d’objectius de millora i un programa de gestió per aconseguir-los, així com la seva comunicació interna. Gestió ambiental estratègica. La norma ISO 14001 de gestió ambiental dona protagonisme als processos relacionats amb la planificació estratègica. Per això, s’ha incorporat un nou requeriment per comprendre amb més facilitat el context de l’organització i per identificar i aprofitar les oportunitats.
  • Protecció ambiental. Amb aquesta ISO 14001, les organitzacions poden ampliar les seves perspectives i compromisos a través de decisions proactives encaminades a la protecció de l’entorn contra deterioraments i degradació.
  • Desempeny ambiental. La norma ISO 14001 aporta una millora del desempeny ambiental i a més, el concepte indicador agafa més protagonisme com a conseqüència de l’èmfasi que hi ha sobre la millora continua.
  • Cicle de vida. A l’apartat  6.1.2 “Aspectes ambientals significatius” s’indica que l’organització haurà de fer una identificació dels aspectes ambientals i impactes generats, considerant la perspectiva del cicle de vida. En referencia al cicle de vida, a la norma ISO 14001 trobem una altra menció a l’apartat 8.1 “Planificació i control operacional.

Basant-se en la lògica de la millora continua o cicle PDCA (Planejar – Fer – Verificar – Actuar) i partint una eficaç gestió dels aspectes i impactes ambientals, Gesttic està dissenyat per controlar de forma fàcil i efectiva el maneig de la documentació, el control de la legislació vigent i el consum de recursos.