Skip to content

Consultoria ISO a Mataró i Maresme

Consultoria ISO a Mataró

Serveis de consultoria ISO a Mataró

Des d’EmasConsultors presentem els nostres serveis de consultoria ISO a Mataró i a tota la comarca del Maresme (Barcelona) de:

  • Certificat ISO. Consultoria ISO per aconseguir qualsevol certificat ISO. Destaquem el servei de certificat ISO 9001, certificat ISO 14001 i certificat OSHAS 18001.
  • Auditoria ISO. Podem aportar-li valor fent l’auditoria interna ISO o auditories a proveïdors.
  • Outsourcing ISO. Externalitzi les tasques de Responsable del certificat ISO per guanyar temps i diners.
  • Outsourcing Estratègic. Integri el Pla de Negoci i el Pla Estratègic amb el seu certificat ISO.
  • Formació ISO, adaptada a les seves necessitats. Formació “In Company”, “Online” i “mixta”

Prestem el servei de consultoria ISO a Mataró sobre les normes de qualitat (ISO 9001, ISO 19600, ISO 22000, BRC, ISO 13009, ISO 13485) gestió ambiental (ISO 14001, EMAS, ISO 50001) seguretat i salut laboral (OSHAS 18001, ISO 45001), Responsabilitat Social Corporativa (ISO 26000) i OEA (Operador Econòmic Autoritzat).

Dels treballs de consultoria ISO a Mataró i Maresme en destaquem Electricitat Boquet, Platges de Calella, Consell Comarcal del Maresme, Fira de Calella i a l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Ajuntament de Malgrat de Mar (Formació continua i ocupacional).

Mataró i la comarca del Maresme

El Maresme es sobretot una comarca dedicada als serveis, molt centrats amb el turisme (on destaca Calelalla a l’Alt Maresme). L´oferta turística de la comarca comprèn unes 38.000 places hoteleres i unes 19.000 places de càmping, a més de tota una sèrie d´apartaments d´ús turístic i d´activitats complementàries de restauració. Pel seu cantó, el comerç també és molt significatiu dins del sector serveis.

Hi ha una forta especialització a la industria del Maresme en el sector tèxtil.

Finalment, mencionar només que el Maresme també té sectors singulars, com el de les flors i plantes a Vilassar de Mar.

Des d’EmasConsultors som capaços de donar servei de consultoria ISO a Mataró i Maresme a totes les organitzacions.