Pla financer per a la tresoreria i finances

1. Beneficis del Pla Financer

Un pla financer, fet amb la nostra consultoria estratègica li aportarà el següent valor:

####
 • Facilita a Direcció la presa de decisions perquè el pla financer ajuda a prendre bones decisions financeres i de tresoreria, optimitza despeses financeres, evita impagats i ajuda a reconduir situacions financeres problemàtiques.
 • Millorar la rendibilitat i el benefici. Amb el Pla financer al planificar l’estratègia financera, augmentarà la seva rendibilitat així com optimitzarem la rendibilitat, solvència i la liquiditat.
 • Control de costos. Controlarà més fàcilment els costos, marge i beneficis de l’empresa. Amb el pla financer, serà més competitiu perquè podrà adaptar la forma de pagament i cobrament, sense que la seva implantació posi en risc la viabilitat de l’empresa.
 • Minimitzar la despesa financera. Podrà planificar i optimitzar la gestió financera. La planificació de les finances ajudarà a augmentar la tresoreria, evitarà tensions de tresoreria i reduirà al màxim la despesa financera a partir del control de costos.

2. Consultoria estratègica per implantar un Pla Financer

La nostra consultoria estratègica per a implantar el pla destaca per:

####
 • Consultoria estratègica amb més de 10 anys d’experiència. Implantem el pla financer amb consultors sènior, Enginyers i Executive MBA amb més de 10 anys d’experiència.
 • Pla financer a mida”. A partir de reunions de treball amb el client i la nostra experiència planifiquem les finances a mida” per aportar el màxim a cada empresa. A més, amb la plataforma “on line” Gesttic, treballem en línia amb el client, podent resoldre qualsevol dubte de forma immediata.
 • Pla financer per al management i l’estratègia. És una eina útil en la qual Gerència i els directius estan absolutament implicats a partir de:
  • Estratègies, objectius i tàctiques financeres a seguir, en sintonia amb el “pla de negoci.
  • Vincular els indicadors econòmics i financers a l’estratègia i planificació.
  • Conèixer i treballar sobre el DAFO financer, establint objectius sobre les debilitats i oportunitats de millora detectades en el pla.
 • Implantació i seguiment del pla. Li podem ajudar a implantar i mantenir el pla. Sabem resoldre les incidències i adaptar-lo a noves necessitats vinculades amb:
  • Tresoreria
  • Finançament bancari
  • Incentius fiscals
  • Avals i garanties
  • Capital privat: venture capital i capital risc

3. Links vinculats