curs manipulador d'aliments

Curs manipulador aliments

1. Objectius del curs manipulador aliments.

Els participants del curs manipulador aliments adquiriran les competències per mantenir els aliments en perfecte estat de qualitat, salubritat, i garantir la protecció de la salut dels consumidors. De forma més concreta, en finalitzar el curs manipulador aliments, els participants seran capaços de:

 • Assimilar la importància d’una correcta higiene alimentaria a la manipulació d’aliments pel consum, així com els termes fets servir més freqüentment a l’àmbit de la higiene alimentaria i manipulació d’aliments.
 • Conèixer a través del curs manipulador aliments les fonts de contaminació dels aliments, els tipus de bacteris que poden que poden produir i la prevenció de la contaminació creuada entre dos o més aliments.
 • Fomentar unes bones pràctiques de manipulació d’aliments, higiènics a les instal·lacions i amb els utensilis de treball, a més de mantenir una adequada neteja e higiene personal de totes les persones que entren en contacte amb els aliments.
 • Identificar les mesures que el manipulador d’aliments ha d’adoptar per netejar i desinfectar les instal·lacions.
 • Aprendre en el curs manipulador aliments els mètodes principals de manipulació i conservació d’aliments per prevenir l’aparició de malalties infeccioses o al·lèrgies d’origen alimentari que podrien derivar d’aliments contaminats o en mal estat de conservació.

2. Mètode del curs manipulador aliments.

 • El curso manipulador aliments es pot impartir “in company” o “on-line”.
 • El curs es pot bonificar a través de la Fundación Tripartita.
 • En acabar el curso manipulador aliments es lliurarà un certificat. D’aquesta forma es compleixen els requisits del Reial Decret 109/2010 sobre la responsabilitat en matèria de formació de los operadores d’empreses alimentàries, que hauran d’acreditar, a les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat degudament formats a les labors encomanades.

3. Curs dirigit a:

El curs manipulador aliments està dirigit a professionals que manipulen aliments:

 • Professionals en contacte directe amb els aliments, durant la seva elaboració, transformació o manipulació.
 • Personal en contacte amb els aliments en el seu procés d’envasat.
 • Persones encarregades del transport, distribució i subministre dels aliments.
 • Persones encarregats del magatzematge dels aliments.
 • Professionals en contacte amb aliments en procés de venda o servei dels mateixos.

Aquest curs està especialment dirigit a empreses alimentàries amb “Manual APPCC” i/o certificades d’acord amb la norma ISO 9001, ISO 22000, BRC 7, IFS o FSSC 22000.

4. Programa del curs manipulador aliments.

El programa del curso para ser manipulador d’aliments és:

 • 1. Qualitat dels aliments
 • 2. Toxiinfeccions alimentàries
 • 3. Composició dels grups d’aliments associats a la seva susceptibilitat de desenvolupament microbià.
 • 4. Conservació dels aliments
 • 5. Higiene personal
 • 6. Principis bàsics de l’Anàlisi de perills i punts crítics (APPCC)
 • 7. Implantació del sistema APPCC
 • 8. Al·lèrgies alimentàries i de làtex
 • 9. Etiquetatge d’aliments
 • 10. Norma ISO 9001