Curs manipulador aliments

Objectius del curs manipulador aliments

Els participants del curs manipulador aliments adquiriran les competències per mantenir els aliments en perfecte estat de qualitat, salubritat, i garantir la protecció de la salut dels consumidors. De forma més concreta, en finalitzar el curs manipulador aliments, els participants seran capaços de:

 • Assimilar la importància d’una correcta higiene alimentaria a la manipulació d’aliments pel consum, així com els termes fets servir més freqüentment a l’àmbit de la higiene alimentaria i manipulació d’aliments.
 • Conèixer a través del curs manipulador aliments les fonts de contaminació dels aliments, els tipus de bacteris que poden que poden produir i la prevenció de la contaminació creuada entre dos o més aliments.
 • Fomentar unes bones pràctiques de manipulació d’aliments, higiènics a les instal·lacions i amb els utensilis de treball, a més de mantenir una adequada neteja e higiene personal de totes les persones que entren en contacte amb els aliments.
 • Identificar les mesures que el manipulador d’aliments ha d’adoptar per netejar i desinfectar les instal·lacions.
 • Aprendre en el curs manipulador aliments els mètodes principals de manipulació i conservació d’aliments per prevenir l’aparició de malalties infeccioses o al·lèrgies d’origen alimentari que podrien derivar d’aliments contaminats o en mal estat de conservació.

Mètode del curs manipulador aliments.

 • El curs es pot impartir “in company” o “on-line”.
 • El curs es pot bonificar a través de la Fundae.
 • En acabar el curso manipulador aliments es lliurarà un certificat. D’aquesta forma es compleixen els requisits del Reial Decret 109/2010 sobre la responsabilitat en matèria de formació de los operadores d’empreses alimentàries, que hauran d’acreditar, a les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat degudament formats a les labors encomanades.

Curs dirigit a:

El curs de manipulació d’aliments està dirigit a professionals que manipulen aliments:

 • Professionals en contacte directe amb els aliments, durant la seva elaboració, transformació o manipulació.
 • Personal en contacte amb els aliments en el seu procés d’envasat.
 • Persones encarregades del transport, distribució i subministre dels aliments.
 • Persones encarregats del magatzematge dels aliments.
 • Professionals en contacte amb aliments en procés de venda o servei dels mateixos.


Aquest curs està especialment dirigit a empreses alimentàries amb “Manual APPCC” i/o certificades d’acord amb la norma
ISO 9001, ISO 22000, BRC 7, IFS o FSSC 22000.

Programa del curs manipulador aliments.

El programa del curso para ser manipulador d’aliments és:

 • 1. Qualitat dels aliments
 • 2. Toxiinfeccions alimentàries
 • 3. Composició dels grups d’aliments associats a la seva susceptibilitat de desenvolupament microbià.
 • 4. Conservació dels aliments
 • 5. Higiene personal
 • 6. Principis bàsics de l’Anàlisi de perills i punts crítics (APPCC)
 • 7. Implantació del sistema APPCC
 • 8. Al·lèrgies alimentàries i de làtex
 • 9. Etiquetatge d’aliments
 • 10. Norma ISO 9001