Auditoria norma ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral

Valor afegit de la nostra auditoria norma ISO 45001

Una auditoria norma ISO 45001, feta per EmasConsultors, aporta el següent valor diferencial:

 • L’auditoria ISO 45001 és una eina de gestió eficaç en detectar les observacions i oportunitats de millora de l’organització. L’auditoria serà la base de la millora continua a les condicions de treball, la qualitat i la productivitat.
 • Una auditoria ISO 45001 analitza com funciona el sistema a partir de:
  • Comprovar a l’auditoria com s’ha fet l’avaluació dels riscos de seguretat i salud laboral així com analitzar i verificar els resultats.
  • A l’auditoria es comprova que les activitats preventives s’ajusten a allò que requereix la normativa de Seguretat i Salud al Treball.
  • Analitzar que els procediments i recursos dedicats son els adequats per fer les activitats preventives.
 • Auditoria ISO 45001 enfocada a la millora continua, trobant solucions i oportunitats de millora, tant a de l’activitat preventiva com de la gestió en general.

Per què escollir-nos per l'auditoria ISO 45001 interna?

Ha d’escollir EmasConsultors per fer l’auditoria norma ISO 45001 perquè l’aportem:

 • Auditors sènior. Els nostres auditors, amb més de 15 anys d’experiència, garantim l’èxit de l’auditoria ISO 45001 amb un auditor independent.
 • Una auditoria norma ISO 45001 objectiva i sistemàtica. Els seus resultats es basen en una anàlisi detallat, ordenat i planificat que permet un grau de fiabilitat molt elevat.
 • Auditoria integrada amb altres normes. Sabem fer l’auditoria integrada amb l’auditoria ISO 9001 i/o auditoria ISO 14001 . Amb menys temps podrà auditar totes les normes.

Altres serveis de Consultoria ISO 45001

A més del servei d’auditoria ISO 45001, destaquem els següents serveis de Consultoria ISO:

 • Certificació ISO 45001 per implantar i aconseguir el certificat ISO 45001 de seguretat i salut laboral.
 • Formació en seguretat adaptada a les seves necessitats “In Company”, “On line” o “Mixta”. Formació bonificada per la Fundación Tripartita.
 • Head Renting ISO. Estalvii diners amb el nostre servei d’outsourcing ISO.
 • Outsourcing estratègic. Integri el seu certificat ISO 45001 amb l’estratègia i el seu pla de negoci.

Què ha de considerar l'auditoria norma ISO 45001?

L’auditoria norma ISO 45001 serveix d’orientació i guia pel programa de seguretat i salut laboral, per millorar la seva efectivitat. A l’auditoria, cal tenir en compte:

 • Planificació de l’auditoria norma ISO 45001, de forma que tots els processos i requisits de la norma siguin auditats com a mínim un cop a l’any.
 • Elecció de l’equip auditor. L’empresa ha de definir el seu procediment d’auditoria. Cal permetre fer l’auditoria amb un equip auditor extern.
 • Documentació de l’auditoria ISO 45001, d’acord amb el procediment d’auditoria. Si vol, podem fer servir el seu format d’auditoria.
 • Auditoria ISO 45001 objectiva. El seu resultat es basa en “evidències objectives”, a través d’elles, l’auditor avala les seves conclusions.
 • Accions correctives de l’auditoria. A partir de les no conformitats o incompliments detectats, és necessari prendre accions correctives per eliminar les causes que han generat les no conformitats detectades.