UNE 179002

UNE 179002 qualitat en el transport sanitari

Qualitat transport sanitari

Qualitat transport sanitari a Bufetmedic

BufetMedic i qualitat transport sanitari El Grup BufetMedic va a certificar la qualitat transport sanitari d’acord amb la norma ISO 9001 i UNE 179002 (Guia Sistema de Gestió de la Qualitat a empreses de transport sanitari) amb l’ajuda dels consultors ISO d’EmasConsultors. Per aconseguir-ho, anem a elaborar un sistema integrat de gestió que integri les

Qualitat transport sanitari a Bufetmedic Read More »