Consultoria gestió de la innovació

Serveis de consultoria innovació

Com consultoria gestió de la innovació, el podem ajudar a partir de:

Consultoria gestió de la innovació amb garantia d’èxit. Més de 20 anys ens avalen.

Què és la gestió de la innovació?

La gestió de la innovació és un instrument directiu que contribueix substancialment a l’èxit i al desenvolupament de l’empresa.

La gestió de la innovació implica a l’organització i direcció dels recursos, tant humans com econòmics. La innovació busca augmentar la creació de nous coneixements, a partir de les fases següents:

  • Dimensió estratègica a partir de la definició dels objectius de l’empresa i de les seves fortaleses competitives, fixades al seu Pla Estratègic.
  • Identificació, generació i selecció de noves idees per desenvolupar a través de la posta en marxa de mecanismes de creativitat interna i de vigilància a l’empresa. Les idees no tenen perquè ser tècniques. Cal que aportin aspectes diferencials respecte la competència i/o constitueixen una novetat, al seu sector.
  • Desenvolupament dels projectes d’acord amb els criteris d’oportunitat, viabilitat, etc. a partir de les idees per aconseguir nous productes, processos i serveis o millorar els que ja hi ha, així com la transferència de les mateixes idees a les fases de producció, distribució i ús. Implica la planificació i control dels projectes, així com buscar les fonts de finançament existents.
  • Explotació dels resultats des del punt de vista comercial i econòmic, sempre d’acord amb el pla de màrqueting.

La norma UNE 166002 és una bona eina per una gestió de la innovació eficient i eficaç.