consultoria gestió de la innovació

Consultoria gestió de la innovació

Serveis de consultoria gestió de la innovació

Com consultoria gestió de la innovació, el podem ajudar a partir de:

  • Certificat Gestió de la Innovació segons la norma UNE 166002.
  • Gestió de projectes d’innovació. Podem ajudar tant en la gestió del projecte com en qualsevol de les fases d’un projecte d’innovació.
  • Pla estratègic que incorpori les fortaleses competitives i estableix els objectius estratègics sobre on el sistema de gestió de la innovació.
  • Pla de màrqueting integrat al certificat ISO per la comercialització eficient i eficaç de productes innovadors.

Què és la gestió de la innovació?

La gestió de la innovació és un instrument directiu que contribueix substancialment a l’èxit i al desenvolupament de l’empresa.

La gestió de la innovació implica a l’organització i direcció dels recursos, tant humans com econòmics. La innovació busca augmentar la creació de nous coneixements, a partir de les fases següents:

  • Dimensió estratègica a partir de la definició dels objectius de l’empresa i de les seves fortaleses competitives, fixades al seu Pla Estratègic.
  • Identificació, generació i selecció de noves idees per desenvolupar a través de la posta en marxa de mecanismes de creativitat interna i de vigilància a l’empresa. Les idees no tenen perquè ser tècniques. Cal que aportin aspectes diferencials respecte la competència i/o constitueixen una novetat, al seu sector.
  • Desenvolupament dels projectes d’acord amb els criteris d’oportunitat, viabilitat, etc. a partir de les idees per aconseguir nous productes, processos i serveis o millorar els que ja hi ha, així com la transferència de les mateixes idees a les fases de producció, distribució i ús. Implica la planificació i control dels projectes, així com buscar les fonts de finançament existents.
  • Explotació dels resultats des del punt de vista comercial i econòmic, sempre d’acord amb el pla de màrqueting.

La norma UNE 166002 és una bona eina per una gestió de la innovació eficient i eficaç.