Norma ISO 26000 Responsabilitat Social Corporativa

Beneficis de la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) seguint la norma ISO 26000 aporta:

 • Millora la rendibilitat del seu negoci. Les empreses amb Responsabilitat Social obtenen taxes de retorn a les seves inversions molt superiors a les expectatives. Hi ha una relació entre la RSC i els resultats financers positius.
 • Millora la reputació i la imatge corporativa: La Responsabilitat Social Corporativa està vinculada amb la reputació i imatge corporativa dels clients, empleats i accionistes. Facilita la gestió en situacions de risc o de crisis, ja que es compte amb el recolzament social necessari.
 • Redueix costos a partir de múltiples iniciatives, principalment de l’àrea ambiental, com la reutilització i el reciclatge.
 • Accés al capital: Les companyies que demostren responsabilitat social corporativa tenen accés més fàcil a inversors.
 • Increment de la productivitat, ja que el treballador està a gust a l’empresa implicada amb la RSC segons la norma ISO 26000.
 • Millora les relacions i el compromís amb els treballadors, el govern i amb les comunitats a nivell regional i nacional.

Requisits de la norma ISO 26000 de Responsabilitat Social

Destaquem els següents requisits de la norma ISO 26000 per un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa:

 • Identificar i donar resposta als impactes de la seva activitat a la societat i el medi ambient, així com en altres aspectes vinculats amb la responsabilitat social corporativa com el seu comportament ètic, social, laboral, ambiental o de respecte als drets humans.
 • Comprometre’s en els següents aspectes essencials a la responsabilitat social corporativa que contribueixen al desenvolupament sostenible: ètic, social, laboral, ambiental i de respecte als drets humans. Pot implicar el compromís amb els ODS, Pacto Mundial Responsabilidad Social EmpresarialDeclaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. o la Declaració Universal de Drets Humans entre altres.
 • Assumir les responsabilitats ètiques de l’empresa amb els treballadors i la comunitat. Destaquem:
   • Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.
   • Crear riquesa de la forma més eficaç possible.
   • Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixin la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors.
   • Procurar la continuïtat de l’empresa i, si és possible, aconseguir un creixement raonable.
   • Respectar el medi ambient, evitant si és possible, qualsevol tipus de contaminació minimitzant la generació de residus i racionalitzant l’ús dels recursos naturals i energètics.
   • Complir amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els contractes legítims i compromisos adquirits.
   • Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada

Consultoria ISO 26000 sobre Responsabilitat Social

Links vinculats amb la norma ISO 26000