Norma ISO 26000

Norma ISO 26000 Responsabilitat Social Corporativa

1. Beneficis de la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) seguint la norma ISO 26000 aporta:

 • Millora la rendibilitat del seu negoci. Les empreses amb Responsabilitat Social obtenen taxes de retorn a les seves inversions molt superiors a les expectatives. Hi ha una relació entre la RSC i els resultats financers positius.
 • Millora la reputació i la imatge corporativa: La Responsabilitat Social Corporativa està vinculada amb la reputació i imatge corporativa dels clients, empleats i accionistes. Facilita la gestió en situacions de risc o de crisis, ja que es compte amb el recolzament social necessari.
 • Redueix costos a partir de múltiples iniciatives, principalment de l’àrea ambiental, com la reutilització i el reciclatge.
 • Accés al capital: Les companyies que demostren responsabilitat social corporativa tenen accés més fàcil a inversors.
 • Increment de la productivitat, ja que el treballador està a gust a l’empresa implicada amb la RSC segons la norma ISO 26000.
 • Millora les relacions i el compromís amb els treballadors, el govern i amb les comunitats a nivell regional i nacional.

2. Requisits de la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa

Destaquem els següents requisits de la norma ISO 26000 per un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa:

 • Identificar i donar resposta als impactes de la seva activitat a la societat i el medi ambient, així com en altres aspectes vinculats amb la responsabilitat social corporativa com el seu comportament ètic, social, laboral, ambiental o de respecte als drets humans.
 • Comprometre’s en els següents aspectes essencials a la responsabilitat social corporativa que contribueixen al desenvolupament sostenible: ètic, social, laboral, ambiental i de respecte als drets humans.
 • Assumir les responsabilitats ètiques de l’empresa amb els treballadors i la comunitat. Destaquem:
   • Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.
   • Crear riquesa de la forma més eficaç possible.
   • Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixin la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors.
   • Procurar la continuïtat de l’empresa i, si és possible, aconseguir un creixement raonable.
   • Respectar el medi ambient, evitant si és possible, qualsevol tipus de contaminació minimitzant la generació de residus i racionalitzant l’ús dels recursos naturals i energètics.
   • Complir amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els contractes legítims i compromisos adquirits.
   • Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada

3. Consultoria ISO 26000 sobre Responsabilitat Corporativa

 • Consultors ISO 26000 per implantar la Responsabilitat Social Corporativa segons la norma ISO 26000.
 • Auditoria ISO interna dels compromisos sobre Responsabilitat Social Corporativa (RSC) amb auditors ISO experimentats
 • Memòria de Responsabilitat Social corporativa RSC – GRI. Elaboració de la memòria de Responsabilitat Social Corporativa RSC segons normes com GRI.
 • Formació Responsabilitat Social Corporativa: presencial, mixta o on-line sobre eines i gestió de la RSC. Formació bonificable per la Fundación Tripartita.

4. Links vinculats amb la norma ISO 26000