Primers passos ISO sense papers

La nostra metodologia Gesttic per la gestió i el manteniment de sistemes de gestió, es basa en la tecnologia “Microsoft 365”.  Per accedir a la “ISO sense papers” has de seguir els següents passos:

 • Accedir a la plataforma de Microsoft 365 de Consultors d’EMAS
  • Rebràs un correu d’invitació a la plataforma de Consultors d’EMAS.
  • Segueix els passos per accedir a la nostra plataforma. El codi de verificació sols l’has de fer servir en el cas que t’ho demani la plataforma. Al final del procés accedirà a la plataforma d’EmasConsultors, però encara no podràs accedir al sistema de gestió basat en Microsoft Teams i Sharepoint.
 • Accedir al grup de treball del Sistema de Gestió.
  • Has de rebre un correu invitant-te a participar al Sistema de Gestió.
  • Segueix els diferents passos. En acabar, accediràs a l’equip implicat al sistema de gestió, basat en Microsoft Teams.

Al següent vídeo s’expliquen els diferents passos que cal seguir per accedir a la plataforma per primera vegada:

Has de tenir en compte que cada usuari pot accedir i fer accions sobre els punts que se’ls hi ha donat accés. En el cas que necessitis un permís extra, per favor contacta amb el responsable del Sistema de Gestió.

Funcionalitats ISO sense papers

Un cop has pogut accedir a la plataforma pots començar a col·laborar en el sistema de gestió. Els conceptes bàsics de la “ISO sense papers” que has de conèixer per la gestió del sistema de gestió son:

 • Canals del sistema de gestió. Per tractar els diferents punts del sistema de gestió de forma separada, amb el personal implicat.
 • Xats i grups de treball. Per facilitar el treball en equip i en grups sobre els diferents aspectes vinculats amb el certificat ISO.
 • Tasques assignades i calendari. Per ajudar a aconseguir els objectius i plans de millora, planificant els treballs.
 • Gestió d’arxius i documents. Per facilitar l’accés i control sobre els diferents manuals del sistema així com els diferents registres.
 • Plataforma de formació online (campus.emasconsultores). Facilita adquirir les competències que es considerin importants.
 • Com es gestionen els diferents requisits de la norma ISO.

Amb el nostre mètode, pot gestionar un sistema de gestió d’acord amb les principals normes: ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat laboral o Responsabilitat Social.

Per qualsevol aclariment que necessiti, contacti amb nosaltres.