Norma UNE 166002 – Gestió innovació

Beneficis de la Gestió de la Innovació - Norma UNE 166002

Un Sistema de Gestió de la Innovació segons la norma UNE 166002 aporta:

 • Millorar el prestigi i la reputació corporativa. Certificar la Gestió de la innovació implica un compromís amb la investigació, el desenvolupament i innovació. Es pot integrar en un certificat ISO 9001 de qualitat.
 • Millora la competitivitat. El certificat de gestió de la innovació és una eina que promou la competitivitat aconseguint una diferenciació que els clients ens valoraran.
 • Excel·lència en R+D+i”. Un sistema de gestió de la innovació organitza, planifica i gestiona eficaçment la R+D+i . La gestió de la innovació aconsegueix que els projectes de R+D+i siguin exitosos.
 • Demostra la inversió en R+D+i, facilitant l’elaboració d’un Informe Motivat per desgravar la inversió en innovació.

Hi ha altres normes vinculades amb la gestió de la innovació realizadas por el Comité Técnico 166 sobre Activitats d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+i).

Consultoria gestió de la innovació

Requisits UNE 166002

La norma UNE 166002 sobre gestió de la innovació requereix, els següents elements:

 • Desenvolupar l’estratègia de la innovació. Té en compte els tres eixos de la innovació: mercats, tecnologia, clients.
 • Assegurar els resultats de la innovació potent i sòlida seguint els requisits de la norma UNE 166002. Les principals funcions d’un sistema de gestió de la innovació son:
  • INVENTARIAR els coneixements de les capacitats tecnològiques per la innovació.
  • VIGILAR. Vigilància tecnològica (benchmarking tecnològic)
  • AVALUAR. Determinar l’estratègia per tenir una innovació competitiva, amb tecnologia pròpia.
  • ENRIQUIR. Augmentar el patrimoni de l’empresa via el coneixement i valor que aporta la innovació.
  • OPTIMITZAR. Planificar i optimitzar els recursos dedicats a la gestió de la innovació.
  • PROTEGIR les innovacions amb patents i marques, quan escaigui.
 • Lideratge de direcció. Implica motivació i el compromís amb el desenvolupament del capital humà, d’acord amb la política d’innovació inclosa al sistema de gestió de la innovació segons UNE 166002.
 • Establir canals de comunicació interns i externs. Integrar la innovació a nivell corporatiu, involucrant al sistema de gestió de la innovació totes les àrees funcionals.
 • Implantar processos de planificació i control de projectes d’innovació. Avaluar la seva eficiència en el marc de la norma UNE 166002.