Eficiència energètica amb la ISO 50001

1. Beneficis de la eficiència energètica: ISO 50001

Un Sistema de Gestió de la Energia segons la norma ISO 50001 per aconseguir la eficiència energètica aporta:

 • Millora el rendiment energètic a través de l’establiment d’una política i uns objectius d’eficiència energètica. Integrar la eficiència energètica en el certificat ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, etc. Amb la nostra metodologia Consultoria ISO és molt fàcil aconseguir-ho..
 • Ajuda a complir el Reial Decret 56/2016 relatiu a l’eficiència energètica que exigeix fer una auditoria energètica cada 4 anys a les empreses de més de 250 treballadors o amb un volum de negoci superior a 50 milions d’euros. La certificació ISO 50001 d’eficiència energètica ajuda a les empreses a complir el Reial decret, a partir de la racionalització de l’ús de l’energia i a millorar la seva eficiència energètica.
 • Millorar el rendiment , eficiència energètica i a reduir el seu impacte en el canvi climàtic. La ISO 50001 ajuda a aplicar millores pràctiques de gestió i el bon comportament en la gestió energètica. Per tant, ajuda a reduir costes energètics.
 • Augmenta la transparència i comunicació sobre la gestió de los recursos energètics, tant entre el personal como clients i administracions. La ISO 50001 implica millores de la gestió en el context de projectes de reducció d’emissions de GEI.

2. Consultoria ISO per la eficiència energètica

3. Requisits de la norma ISO 50001

Destaquem les següents diferencies entre els requisits de la norma ISO 50001 i la norma ISO 14001:

 • Àmbit d’aplicació de la norma, centrat o en el rendiment energètic, incloent la eficiència energètica, el ús i consum de energia.
 • Política energètica. La norma es centra en la necessitat de una política energètica específica com recurs necessari, documentada i revisada con el objectiu d’aconseguir una millora de rendiment energètic, de la gestió ambiental i prevenció de la contaminació.
 • Planificació energètica. La norma assegura que la planificació energètica sigui coherent amb la política d’energia i tindrà per objectiu la revisió de las activitats que poden afectar al rendiment de la energia.
 • Objectius energètics, els objectius d’energia i plans d’acció de gestió de la energia.
 • Comunicació energètic. Permet una comunicació voluntària de la política energètica.
 • Control operacional, disseny i obtenció de serveis energètics, productes, equips i energia. La ISO 50001 introdueix nous requisits entorn al disseny i adquisició de energia. També es requereix el el establiment de criteris per examinar els costos en la adquisició de l’energia utilitzant els serveis, productes i equips que s’espera que tenguin un impacte significatiu sobre el rendiment energètic de la organització certificada segons la ISO 50001.
 • Seguiment, mesurament i anàlisis. La norma es més específica ja que estipula uns requisits mínims a ser controlats, mesurats i analitzats, el qual inclou usos de energia significatius i variables rellevants així como altres factors de revisió de la energia.

4. Links relacionats amb la ISO 50001

 • ISO 50001 – Web de la norma en International Standard Office.
 • ISO 9001 – Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits.
 • ISO 14001 – Sistemes de Gestió Ambiental. Requisits amb orientació per el seu ús
 • OSHAS 18001 – Occupational Health and Safety Assessment – Sistemes de Gestió de Salud i Seguretat Laboral