Eficiència energètica amb la ISO 50001

Beneficis de la eficiència energètica: ISO 50001

Un Sistema de Gestió de la Energia segons la norma ISO 50001 per aconseguir la eficiència energètica aporta:

 • Millora el rendiment energètic a través de l’establiment d’una política i uns objectius d’eficiència energètica. Integrar la eficiència energètica en el certificat ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, etc. Amb la nostra metodologia Consultoria ISO és molt fàcil aconseguir-ho..
 • Ajuda a complir el Reial Decret 56/2016 relatiu a l’eficiència energètica que exigeix fer una auditoria energètica cada 4 anys a les empreses de més de 250 treballadors o amb un volum de negoci superior a 50 milions d’euros. La certificació ISO 50001 d’eficiència energètica ajuda a les empreses a complir el Reial decret, a partir de la racionalització de l’ús de l’energia i a millorar la seva eficiència energètica.
 • Millorar el rendiment , eficiència energètica i a reduir el seu impacte en el canvi climàtic. La ISO 50001 ajuda a aplicar millores pràctiques de gestió i el bon comportament en la gestió energètica. Per tant, ajuda a reduir costes energètics.
 • Augmenta la transparència i comunicació sobre la gestió de los recursos energètics, tant entre el personal como clients i administracions. La ISO 50001 implica millores de la gestió en el context de projectes de reducció d’emissions de GEI.

Consultoria ISO per la eficiència energètica

 • Certificat ISO 50001. Consultoria ISO pel disseny i implantació de un Sistema de Gestió ISO 50001 certificat.
 • Outsourcing ISO. Externalització Responsable del Sistema Integrat de Gestió.
 • Auditories ISO internes del Sistema de Gestió ISO 50001

Requisits de la norma ISO 50001

Destaquem les següents diferencies entre els requisits de la norma ISO 50001 i la norma ISO 14001:

 • Àmbit d’aplicació de la norma, centrat o en el rendiment energètic, incloent la eficiència energètica, el ús i consum de energia.
 • Política energètica. La norma es centra en la necessitat de una política energètica específica com recurs necessari, documentada i revisada con el objectiu d’aconseguir una millora de rendiment energètic, de la gestió ambiental i prevenció de la contaminació.
 • Planificació energètica. La norma assegura que la planificació energètica sigui coherent amb la política d’energia i tindrà per objectiu la revisió de las activitats que poden afectar al rendiment de la energia.
 • Objectius energètics, els objectius d’energia i plans d’acció de gestió de la energia.
 • Comunicació energètic. Permet una comunicació voluntària de la política energètica.
 • Control operacional, disseny i obtenció de serveis energètics, productes, equips i energia. La ISO 50001 introdueix nous requisits entorn al disseny i adquisició de energia. També es requereix el el establiment de criteris per examinar els costos en la adquisició de l’energia utilitzant els serveis, productes i equips que s’espera que tenguin un impacte significatiu sobre el rendiment energètic de la organització certificada segons la ISO 50001.
 • Seguiment, mesurament i anàlisis. La norma es més específica ja que estipula uns requisits mínims a ser controlats, mesurats i analitzats, el qual inclou usos de energia significatius i variables rellevants així como altres factors de revisió de la energia.