Norma ISO 14044 – Anàlisi del Cicle de Vida

Què aporta l'Anàlisi del Cicle de Vida?

La norma ISO 14044 sobre l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) és una eina vinculada amb l’eco-disseny:

  • Redueix costos perquè la norma ISO 14044 permet identificar amb l’anàlisi ambiental oportunitats de millora que ajuden a reduir costos.
  • Diferenciació comercial amb els productes de la competència i altres productes competitius, en proporcionar l’Anàlisi de Cicle de Vida arguments ambientals com ara: Quina diferència hi ha entre una finestra d’alumini, respecte una de fusta? o de PVC? en termes d’utilització de recursos i emissions
  • Facilita l’eco-disseny. La ISO 14044 requereix identificar i avaluar els impactes ambientals durant totes les etapes del cicle de vida: extracció, producció, distribució, ús i residus.

Serveis d'Anàlisi de Cicle de Vida segons ISO 14044

Li oferim els següents serveis de consultoria, vinculats amb l’anàlisi del cicle de vida:

  • Serveis d’ambientalització. Ajudem a fer l’Anàlisi de Cicle de Vida del seu producte o servei, seguint la ISO 14044.
  • Consultoria ISO. Integri els requisits de la ISO 14044 sobre l’Anàlisi de Cicle de Vida a la seva certificació ISO. Li facilita la millora continua ambiental i permet diferenciar-se de la competència.
  • Formació sobre Anàlisi de Cicle de Vida. Formació In Company, OnLine o Mixta sobre l’ACV i gestió ambiental en general.

Requisits de la norma ISO 14044 sobre l'Anàlisi de Cicle de Vida.

L’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) seguint la norma ISO 14044 és una eina ambiental per avaluar els productes, envasos i processos, identificant el diferent impacte ambiental, durant tota la seva vida, entre un producte nou i altres que ja existeixen al mercat o comparar diferents processos de fabricació del mateix producte, en termes d’utilització de recursos i emissions.

L’Anàlisi de Cicle de Vida avalua l’impacte potencial sobre el medi ambient d’un producte, procés o activitat durant tot el seu cicle de vida, a través de:

  • La quantitat de l’ús de recursos (“entrades” com energia, les matèries primeres necessàries per fabricar-lo, transport de matèries primeres, aigua i energia feta servir)
  • Emissions ambientals (“sortides” a l’aire, aigua i sòl)
  • Determinar les contribucions de les diferents etapes del cicle de vida d’aquest producte a les emissions totals.
  • Anàlisi de l’impacte socioeconòmic determinant l’Anàlisi de Cicle de Vida eines per augmentar l’eficàcia a cada una de les fases a la vida del producte.