Certificació ISO 9001 de qualitat

Una certificació ISO 9001 de gestió de la qualitat demostra la capacitat de proporcionar productes i serveis de manera coherent que compleixin els requisits normatius i dels clients, d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001 per un sistema de gestió de la qualitat (QMS).  

Beneficis Certificat ISO 9001 amb EmasConsultors

A més de garantir el certificat ISO 9001, la nostra consultoria ISO, amb més de 15 anys d’experiència, aporta el següent valor afegit:

  • Integrem l’estratègia a la qualitat. Amb nosaltres, la certificació ISO 9001 incorpora a la política de qualitat la seva missió, visió i estratègia.
  • Digitalització.  Implantem una ISO “sense papers”, basada en Microsoft 365. Apendrà a fer servir eines digitals per augmentar l’eficàcia i eficiència. 
  • Integrem el Pla de Negoci amb la ISO 9001. Per això, la nostra consultoria ISO és Consultoria de gestió , consulting management o business consulting.
  • Millora la credibilitat i autoritat del negoci. Fàcilment es tradueix en millorar les vendes, complint allò que hem previst al pla de màrqueting, interpretem la norma ISO 9001 per a convertir-la en el seu pla de màrqueting, perquè el certificat ISO 9001 l’ajudi avendre de forma sostenible i duradora.
  • Consolidar el treball en equip i la implicació del personal.  aplicant els requisits la norma ISO 9001, vam aconseguir que tot el personal estigui orgullós de treballar amb nosaltres. El personal és la millor propaganda per als nostres clients.

Consultoria certificació ISO 9001

La nostra consultoria ISO útil i àgil per aconseguir el certificat ISO 9001 destaca per:

  • Consultoria ISO amb més de 15 anys d’experiència. Implantem el certificats ISO 9001 amb consultors sènior, Enginyers i Executive MBA. Més de 15 anys aconseguint casos d’èxit de certificats de qualitat ISO 9001 útils que aporten valor.
  • Impliquem fàcilment a tot el personal vinculat amb el sistema de qualitat a través de les funcionalitats vinculades amb els objectius, plans de millora, accions de millora
  • Contacte constant. El nostre mètode de treball  “Gesttic – Software ISO” basat en Microsoft 365, permet estar en contacte constant. Al treballar sobre una mateixa plataforma, podem treballar en línia i resoldre qualsevol dubte de forma immediata.
  • Certificació ISO 9001 útil i àgil. En integrar el “Pla de Negoci” en la ISO 9001 Gerència està absolutament implicada en la ISO 9001 i en utilitzar la plataforma “Gesttic” tot el personal implicat aporta valor a la certificació ISO 9001.

Què és la ISO 9001?

ISO 9001 és la norma internacionalment reconeguda pels sistemes de gestió de la qualitat (QMS). És l’estàndard QMS més fet servir al món, amb més d’1,1 milions de certificats emesos a organitzacions de 178 països.

La ISO 9001 dona un marc i un conjunt de principis que garanteixen un enfocament de sentit comú per a la gestió de la vostra organització per satisfer de manera coherent els clients i altres grups d’interès. La certificació ISO 9001 proporciona la base per a processos eficaços i persones efectives per oferir sempre un producte o servei eficaç.

La clau de qualsevol negoci d’èxit és la satisfacció dels seus clients i un fort control de qualitat. Si un negoci vol prosperar, els consumidors potencials ha de confiar que els béns o serveis oferts compleixen o superen les seves necessitats i expectatives. La ISO 9001 és una manera ràpida i senzilla perquè els consumidors potencials vegin si la seva empresa ha dedicat el temps i l’esforç per assegurar que el producte o servei sigui sempre el millor.

La norma ISO 9001 és compatible amb altres normes, com ara la ISO 14001 de gestió ambiental o la ISO 45001 de seguretat laboral. Això fa que sigui més eficaç i eficient la integració dels sistemes de gestió.