Auditoria seguretat alimentaria – APPCC

Valor de la nostra auditoria seguretat alimentaria

L’auditoria seguretat alimentaria li aporta:

 • Adaptació a les seves necessitats. Visites periòdiques a les instal·lacions per comprovar el grau d’ajust de les operacions dutes a terme respecto a lo que indica el Sistema de autocontrol. Podem fer auditories sorpresa i a tots els torns de fabricació.
 • Valor para el negocio. L’auditoria seguretat alimentaria, d’acord amb els requisits de les normes més habituals: BRC, IFS, ISO 22000, etc. l’aporta valor en conèixer l’estat d’implantació del sistema de seguretat alimentària i detectar oportunitats de millora continua així com possibles desviacions existents a la seva aplicació.
 • Orientació al pla de negoci i estratègia. Els resultats de l’auditoria seguretat alimentaria ajudaran a aconseguir la millora continua en la seguretat alimentaria i el management.
 • Auditoria interna integrada amb altres normes com ara ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001 i requisits legals. Així optimitzem el temps dedicat a l’auditoria.

Per què elegir-nos per l'auditoria?

Ens ha d’escollir per fer l’auditoria seguretat alimentaria per moltes raons. En destaquem:

 1. Auditores sènior, amb més de 15 anys d’experiència en certificació de sistemes i seguretat alimentaria. Som Enginyers i Executive MBA.
 2. Avaluació de l’eficiència i eficàcia de tots els processos implicats a la seguretat alimentària: Registres d’autocontrol (aigua potable, control de neteja, manteniment cadena del fred, etc.), traçabilitat, Bones Pràctiques de manipulació, manteniment d’equips, Control de la rotació de stock, proveïdors.
 3. Eines per la millora continua. L’informe d’auditoria ajuda a la planificació d’objectius de millora i terminis.

Altres serveis de consultoria seguretat alimentària

 • Certificat seguretat alimentària. L’ajudem a aconseguir la certificació en seguretat alimentària amb la norma que vostè necessiti: ISO 22000, BRC, IFS, així com els requisits legals de seguretat alimentària.
 • Head Renting ISO. Estalvi amb el servei d’outsourcing ISO, externalitzant les tasques de Responsable del seu certificat de seguretat alimentària.
 • Outsourcing estratègic per integrar la seguretat alimentaria amb l’estratègia i el pla de negoci.
 • Formació en seguretat alimentaria a mida de les seves necessitats.